Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az orosz New Deal
Russia’s New Deal
By Jason Bush
Business Week, April 9, 2007


Az elmaradott Jekatyerinburgban m?köd? 35-ös számú gimnázium az utóbbi évtizedekben fillérekb?l volt kénytelen élni. Épphogy csak el tudta látni alapfunkcióit, modern eszközökre, laborokra, számítógépek beszerzésére sokáig nem is gondolhattak. A kormányzat nemrégiben kiutalt egymillió rubeles – 38 000 dolláros – támogatása lehet?vé tette az iskola 1300 diákjának oktatási körülményeinek javítását. „Most, hogy rendelkezünk a megfelel? pénzügyi eszközökkel, az iskola felszereltsége drámai mértékben megváltozott” – mondja a gimnázium igazgatója. „Megváltozott az oktatáshoz való hozzáállás.” A 35-ös gimnázium fejl?dése részét képezi Oroszország új, ún. nemzeti tervének. A Kreml a kommunizmus összeomlása után most el?ször kezd az emberek életszínvonalát javítani kívánó, alulról felfelé induló átfogó projektbe. Vlagyimir Putyin 2005 szeptemberében az egészségügyet, az oktatást, a mez?gazdaságot és a lakásteremtést nevezte meg azon kulcsterületekként, melyek dollármilliárdos állami támogatásra számíthatnak. A program célja, mint mondta, „az emberekbe való befektetés” és az „orosz állampolgárok életszínvonalának jelentékeny javítása”. Jelenleg pedig, a decemberi parlamenti és a jöv? márciusi elnökválasztás el?tt a kormány minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a szociális kérdésekre.

Számos orosz azonban úgy tekint a Kreml hirtelen jött szociális érzékenységre, mint aminek egyedüli célja a szavazatok besöprése, és amely végül semmi hasznot nem hoz majd az ország polgárai számára. E közvélekedésen nem is kell csodálkozni egy olyan országban, mely már hozzászokott a csalódásokhoz. Az emberek fejében még mindig élnek a 90-es évek eleji gazdasági sokkterápia emlékei, mely során egyesek milliárdosokká váltak, miközben iskolák és egészségügyi intézmények kerültek a m?ködésképtelenség szélére. Számos politikussal ellentétben Putyin viszont nem olyan pénzt ígérget, mellyel nem is rendelkezik. A tavalyi év folyamán az olaj- és gázexport 170 milliárd dolláros bevételt mutatott (míg 1998-ban még csak 28 milliárd dollár volt), míg a központi adóbevételek a 2000-es 40 milliárd dollárról 2006-ra 240 milliárd dollárra növekedett. A gazdaság növekedési üteme pedig hatalomra kerülése óta 6,8 százalékos növekedést mutatott.

Ez alkalommal azonban tényleg valós változások indultak meg. Jekatyerinburg térségében például folyamatosan javulnak a közoktatás körülményei, javul a kórházak fölszereltsége. Az orvosok átlagbérét növelték, és a térségben 250 új kisebb rendel?intézet felállítását tervezik. A fejlesztések jelent?s hányada a vidéki térséget igyekszik megcélozni. Ez nem is csoda, hiszen az ország legéget?bb problémái épp itt érzékelhet?k. A Jekatyerinburg-központú Szverdlovszk régió például 600 000 f?s 60 év fölötti népességgel rendelkezik. A gazdák átlagosan havi 230 dollárból kénytelenek megélni, a fiatalokat pedig a városok vonzereje elszipkázta a térségb?l. Azonban vannak olyan helyi kezdeményezések melyek képesek a fiatal munkaer? helyben tartására, habár foglalkoztatási kapacitásuk jóval a városi vetélytársaik lehet?ségei alatt maradnak.

A nagyobb városokban nem az új munkahelyek teremtése jelenti a központi problémát. A lakásteremtés már sokkal inkább. Így nem csoda, hogy Putyin programjának negyedik eleme épp a lakásteremtés. Jekatyerinburgban így minden eddiginél gyorsabb ütemben folyik az új lakások felhúzása, amit a fejlesztéseket segít? támogatott kölcsönök és állami garanciák tesznek lehet?vé. Tavaly a város lakásállománya 14 százalékkal növekedett. Ezzel együtt azonban a lakásárak is duplájukra emelkedtek. Az elmúlt évek gazdasági fejl?dése ellenére így rengeteg orosz továbbra is elégedetlen. Azonban az iskolák, kórházak, farmok ráncfelvarrásai és az ingatlanfejlesztések azt sugallják, hogy Putyin fejlesztési programja nem üres ígéretek halmaza.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány