Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Blair részleges kivonulást tervez
Blair plant Teilabzug
von Jacques Pilet
Der Spiegel, 21. Februar 2007


A brit miniszterelnök nyilvánosságra hozta részletes tervét a brit csapatok Irakból történ? kivonásáról. A jelenleg az Öböl menti országban tartózkodó 7000 brit katonából 1500 már az elkövetkez? hetekben elhagyhatja Irakot, míg karácsonyig összesen 3000-en térnek haza a vezet? brit lapok egybehangzó állítása szerint, amennyiben az iraki helyzet ezt megengedi. Ugyan a brit kormány nem kívánta nyilvánosságra hozni az akciótervet, de Bush elnököt Blair miniszterelnök tájékoztatta, és Washington rábólintott a brit tervre.

Bush elnök udvariasan megköszönte a brit katonáknak a harcokban és a béke megteremtésében való aktív közrem?ködést, miközben néhány héttel korábban jelentette be újabb 21 500 amerikai katona Irakba küldését a bagdadi régióban fokozódó háborús helyzet miatt. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Tanácsának egyik szóviv?je, Gordon Johndroe szerint az USA is „minél el?bb be kívánja fejezni a katonai akciókat Irak területén, de dics?séggel akarja elhagyni az országot”. A brit katonák Baszra városában és környékén, az ország déli részén teljesítenek szolgálatot, ahol az iraki biztonsági er?k a következ? hetekben átveszik az ellen?rzést. Ebben a régióban az országos átlaghoz képest nyugodtabb a helyzet, nem úgy, mint a f?városban és környékén. A teljes brit csapatkivonás 2008-ra várható.

Nagy-Britannia az Egyesült Államok után a legtöbb katonát állomásoztatja Irakban. Rajta kívül még Dél-Korea (2300 f?), Lengyelország (900 f?), Ausztrália és Grúzia (800–800 f?), Románia (600 f?) és Dánia (460 f?) van jelen. Dél-Korea és Dánia is tervezi csapatai kivonását, de az ausztrál miniszterelnök, John Howard a brit bejelentés kapcsán kifejtette, kormánya nem lát okot arra, hogy kivonuljon Irakból. Az elmúlt héten Nagy-Britannia befejezte a „Sindbad” fed?nev? akciót, melynek keretében a dél-iraki Baszra városát és környékét biztosították a lázadókkal szemben. Ennek következtében lehet?vé vált a feladatok átadása az iraki er?knek.

Bár Washington jóváhagyta a brit er?k részleges kivonását, ez mégis problémát jelenthet, ugyanis az amerikai közvélemény határozottan háborúellenes és a 21 500 újabb katona bevetéséhez az elnöknek és párthíveinek a Kongresszusban meg kell vívnia csatáját az ellenzéki demokratapárti többséggel.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány