Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A páciensek 8%-át érinti az egészségügyi korrupció
Corruption: 8% des patients touchés)
L’Express International, 1 mars 2007


A franciák 8%-a állítja, hogy már közelr?l tapasztalt orvosi korrupciót, tárja fel a CISS (Collectif Associatif Sur la Santé) egyik tanulmánya, melyet betegekre és családjaikra terjed?en végeztek. A felmérés szerint a megkérdezett franciák és hozzátartozóik 41%-a fizetett orvosának tiszteletdíjat, vagyis legális, ám a társadalombiztosító által nem fizetett pótlékot az utóbbi három év folyamán. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a franciák 39%-a tartja hátrányosnak az új egészségügyi rendszert – vagyis az irányított betegellátást, amely meghatározza, hogy a páciens mely betegellátó intézménybe viheti panaszát –, míg 15%-uk állítja, hogy az új rendszer megkönnyítette a dolgukat. 42%-uk ítéli úgy, hogy se nem javított, se nem rontott a helyzetén, azonban a kérdezettek 61%-a panaszkodott az egészségügy helytelen m?ködésér?l. Az érték így is elég magas, de még mindig kisebb, mint 2001-ben (69%).

De lássuk, mit is jelenthet ez a helytelen m?ködés. A legtöbbet emlegetett problémát bizonyos orvosi, kórházi és klinikai szolgáltatás „rossz” szervezése jelent (40%). Diagnosztika, vagy komplett kezelés esetében a kérdezettek 78%-a ítéli els?dleges fontosságúnak, hogy az orvos közölje vele a lehet? legtöbb rendelkezésre álló információt betegsége kapcsán. 76%-uk elengedhetetlennek tartja, hogy az orvos tájékoztassa a beteget a diagnózis vagy a kezelésválasztás közben felvet?d? nehézségekr?l. A felmérés szerint a franciák 11%-a állítja, hogy ?k és hozzátartozóik az utóbbi három év során áldozatául estek bizonyos súlyos következménnyel járó (nozokomiális fert?zés, helytelen el?írás stb.) orvosi hibának. Közülük keveset kárpótoltak: mindössze az egytizedüket érintette ilyen intézkedés, ám nem sok sikerrel, mivel utóbbiaknak csupán egyharmada érzi magát valóban kárpótoltnak.

Végül, a franciák 76%-a gondolja, hogy el?nyös, s?t „els?rend?en fontos” az, hogy maguk választhatják ki, hogy dossziéjuk mely személyes adatát tartják alkalmasnak orvosi konzultációhoz.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány