Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Sarkozy, a kisiparosok kedvence
Sarkozy et Bayrou, chouchous des petits patrons
L’Express International, 22 février 2007


Míg Nicolas Sarkozy igen er?s népszer?ségét próbálja ?rizni a kisvállalkozók körében, versenytársai is lassacskán feltörnek, mutatta ki az Ifop felmérése. Az elnökválasztás els? fordulóján az UMP-jelölt a kisvállalat-vezet?k 44%-át nyerné meg, a januári 50% után. Ami François Bayrou-t és Ségolene Royal-t illeti, fejenként 3 pluszpontnak örvendhetnek, vagyis már 15%, illetve 14,5% lehet az övék.

A második fordulón Sarkozy várhatóan legy?zi a szocialista párt jelöltjét (67%–33% arányban), ugyancsak a centrista jelöltet (54%–46%). De Bayrou népszer?ségének iménti növekedését számításba véve, a két férfi közti eltérés egy hónap alatt húszról nyolc pontra csökkent. A Bayrou-Royal esetében, az el?bbi 65%-kal gy?zne, jeléül annak, hogy a szocialista jelöltnek nem sikerült meggy?znie a vállalatvezet?ket. Mindamellett, ha pontosak szeretnénk lenni, a vizsgálatot február 13. és 15. között végezték, Ségolene Royal TF1-en vetített m?sora el?tt („J’ai une question a vous poser” – Van egy kérdésem önökhöz, február 19.).

Ségolene Royal népszer?tlensége részben annak köszönhet?, hogy 1500 euróra javasolta fölemelni a minimálbért. A munkaadók 68%-a állítja, hogy egy ilyen lépés veszélyeztetné vállalatuk fennmaradását. Nem meglep?, hogy a vezet?k többsége Sarkozy megoldásait részesíti el?nyben: pénzügyi védelem (64%), öröklési jog megszüntetése (90%). Bár 59%-uk nem támogatja a szociális áfa ötletét.

Végül, csupán 47%-uk gondolja, hogy jelöltjük minden ígéretét be tudja majd tartani, és 49%-uk tartja elképzelhetetlennek az adócsökkentést, anélkül, hogy ne adósodna el még jobban az országuk.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány