Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

40 000 francia munkahelyet teremtettek 2006-ban a külföldi befektetések
Les investissements étrangers ont créé 40 000 emplois en France en 2006)
La Tribune, 28 février 2007


A nemzetközi befektetések francia ügynöksége (AFII) legutóbbi összegzéséhez képest Franciaország mégiscsak kiveszi a részét a globalizációból. Rekordérték? 40 000 új munkahelyet teremtettek, jelentették be a külföldi befektet?k, vagyis 32,7%-kal többet, mint az el?z? évben. Az AFII utolsó jelentése szerint a befektetési projektek még lassan haladtak. Az ügynökség, amely a francia gazdasági és pénzügyi minisztériumtól függ, éves összegzésében országszerte 665 külföldi befektetést számolt, 15-tel többet, mint egy évvel korábban. Ezek a projektek 39 998 új munkahelyet teremtettek, illetve tartottak fönn, az egy évvel korábbi 30 146-hoz képest… vagyis 32,7%-kal többet. „1993 óta ez a legjobb adatunk, ami a francia és nemzetközi üzleti környezet javulásának köszönhet?” – ünnepelt az AFII. Az el?z? rekord még 2000-ben született (35 359 munkahely).

Ma több mint 1,9 millió személyt, vagyis a keresked?i szektor állományának közel 16%-át külföldi társaság alkalmazza a jelentés szerint. Az év folyamán f?leg a gyártási szektorban növelték a munkahelyek számát, ami az összes új állás 63,5%-át teszi ki. Rá is fért a területre, mely ezel?tt elég hanyatlóban volt. A meger?södés legf?képp három szektornak köszönhet?, nevezetesen a vegyészetnek (a kínai Bluestar több projektjével), a gép- és felszerelésgyártásnak és a repül?gépgyártásnak. A befektet?k lényegében Nyugat-Európából jöttek (64,6% teremtett, illetve fenntartott munkahely), de Franciaországban az Egyesült Államok megel?zi Németországot a legnagyobb befektet?k közt. Az új munkahelyek közel felét ez a két ország teremtette meg. Az Egyesült Államok a 23,8%-át, Németország a 16,4%-át; ez az eltérés azonban csökken?ben van. A két legnagyobb befektet? megel?zi Nagy-Britanniát (10,6%) és Svédországot (8,9%) is.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány