Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Gondoljuk újra az atlanti szövetséget!
Repenser l’Alliance
Jacques Attali
L’Express International, semaine du 4 au 10 janvier 2007


Fölösleges addig Amerikáról álmodozni, míg nem kezeli egyenl?en szövetségeseit. Márpedig arra még várhatunk – véli a szerz?. Még sokáig hallgatjuk majd az Egyesült Államokat ér? kritikákat, melyek szerint a tengerentúliak nem védik eléggé környezetünket, nem fektetnek eleget a fejl?désbe. Mégis sokan gy?lölettel irigykednek rájuk, még legalább 100 éven keresztül, hiszen vállalataik javára és biztonsági igényeik szerint képesek igazgatni a világot.

Márpedig csakis velük, az amerikaiakkal lehet kialakítani a globális környezeti és kereskedelmi politikát, velük kell tárgyalni a fejl?dés támogatásáról, a terrorizmus elleni harcról és a jöv?beli konfliktusok megoldásának lehetséges útjairól. Az új francia elnöknek ezért alaposan át kell gondolnia stratégiáját, ha külpolitikailag sikeres szeretne lenni ötéves kormányzati ciklusában. Nem szükséges, hogy automatikusan térdre boruljon Amerika el?tt, ám az sem, hogy rögtön hátat fordítson neki. Csupán az alábbi elveket kell figyelembe vennie:

1. Franciaország és az Egyesült Államok egyazon civilizáció képvisel?i. Különös szövetségesei egymásnak: egyedül ezek az országok nem álltak háborúban egymással, és közös érdekeket kell megvédeniük.

2. Mindkét nemzetnek kötelessége közölni, ha úgy érzi, hogy a másik nem tartja tiszteletben a közös érdekeket.

3. Ha az egyik nemzet alapvet? érdekeivel szemben áll valami, akkor a másik nemzetnek köteles a segítségére sietni.

4. Franciaországnak – a diplomáciai körökön túlmutatóan – er?sebben kell majd védenie pozícióit az amerikai polgári társadalomban is.

5. A két országnak újra kell gondolnia a szövetséget, hogy az a demokráciát és a fejl?dést szolgálja, nem csupán a közös katonai m?veleteket.

6. Együtt kell kiötleniük, miként alakítják át a nemzetközi intézményeket.

7. Az emberiség számára olyan hasznos, nagyszabású terveket kell kidolgozniuk és véghez vinniük, mint a nemzetközi ?rállomás kiépítése, vagy az AIDS ill. a kábítószerek ellen való hatékonyabb fellépés.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány