Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Kinek van igaza az otthoni oktatással kapcsolatban?
Who is Right About Home Schooling? My College James – or Everyone Else?
By Rod Liddle
The Spectacor, 23 September 2006


James Bartholomew kollégám korábban közölt cikkében azt ecseteli, miért is vette ki kilenc éves lányát az állami iskolából, és miért vállalta otthoni oktatását. Az oktatási minisztérium becslései szerint Britanniában több mint 90,000 gyerekkel kapcsolatban döntöttek a szül?k hasonlóképpen. Ez azonban sokkal inkább intézményesített iskolakerülés, mint otthoni oktatás. A 90,000 szül? közül szinte mindegyik jól képzett középosztálybeli, aki talán még nosztalgiával is gondol vissza iskolás éveire. Mi állhat döntésük hátterében? Két dolog azonnal felötlik az emberben. El?ször is, a brit oktatási rendszer évr?l évre több szül?t idegenít el magától, talán a lebutított tananyag, és a baloldalra hajló történelemértelmezés miatt. Másodszor, egyre több középosztálybéli szül? – els?sorban a média-majom metropolita középosztálybéli - van eltelve saját képességeit?l, és gondolja úgy, hogy mindenhez ért, hogy a tanárok semmirekell?k, hogy ?k sokkal jobban tudnák elvégezni ugyanazt a munkát.

Hogy igazuk van-e? Természetesen nem. Az arrogancia netovábbja e 180,000 szül? részér?l, hogy azt hiszik a) hogy a m?vészetekt?l a matematikáig terjed? spektrumon tudásuk olyan mély, hogy az vetekszik az adott téma szakért?ével, és b) még ha föl is tesszük, hogy vannak annyira m?veltek, akkor sem képesek az alapoktól építkezve megfelel?en átadni ezt a tudást gyermekeiknek. Az én gyermekeim (hét és nyolc évesek) állami iskolába járnak; én is aggódom amiatt, hogy tanáraik nem képesek a megfelel?en mély tudás átadására. Éppen ezért, mikor hazaérnek, magam is tanítgatom ?ket. Viszont egy pillanatig sem gondolom, hogy helyettesíteni tudnám a szakembereket, akik tudják, mit tesznek.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány