Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A választottak
The Elect
By Leon Wieseltier
The New Republic Magazine, November 22, 2004


A kortárs amerikai konzervativizmus talán legutálatosabb jellemvonása a siker és az erkölcsösség párosa. A gazdaságban republikánus elnöki ciklusok hosszú évein át ez eredményezte az el?kel? osztály megkülönböztetett helyzetét (adócsökkentések – a szerk.). Az idei elnökválasztáson a leginkább átjött üzenet úgy hangzik: szavazzunk a republikánusokra, mert nekik vannak értékeik. A voksolás eredményének megfelel?en, kimondva-kimondatlanul azt súgják hát a fülünkbe: a jók gy?ztek, a rosszak vesztettek.

Ez a szemlélet nem a Republikánus Párt gy?zelmi mámorának tudható be, sokkal inkább a pirosak sajátos világszemléletének. Történelmi gyökerekr?l beszélhetünk, a konzervatívok azon meggy?z?désér?l, mely szerint morál nem létezhet vallás vagy hit nélkül, s ezzel egyidej?leg az immoralitás minden esetben idegen a vallástól vagy a hitt?l. A jók bírják Isten támogatását, míg a rosszak ugyanezt természetesen nem mondhatják el magukról.

A veszteseknek, bár vereségüket hiába vezetnék vissza isteni determinációra, nyilvánvalóan kénytelenek lesznek megtanulni a morális kérdések (a jelek szerint régi-új) amerikai dimenzióiban kommunikálni, s végre szót érteni az aktív vallásos tömegekkel is.

Amerika 2004-es elnökválasztása kiváló példa rá, hogy a szegényebb rétegek számára sem feltétlenül a pénz az els?dleges téma, az els?dleges fontosságú ügy. A hitvallás legalább ennyire jelent?s lehet, s ebben a helyzetben a hitvallást mell?z? pártnak esélye sincs a gy?zelemre. Gyökeres átalakulásra kényszerül tehát a Demokrata Párt: a republikánus hit-er?-politika imiddzsel szemben a tudás-gondolkodás-mérlegelés ellentétpár már alapvet?en nem versenyképes. A kékeknek – ha élni akarnak – nincs választásuk. Számunkra ennél egyszer?bb feladat: egyrészt meg kell tanulnunk Isten múlhatatlan szerepét a hatalomban, másrészt le kell szögeznünk, hogy az Istenbe vetett hit nem jelenti automatikusan azt, hogy tisztában is vagyunk a Gondvisel? valódi szándékaival…
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány