Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Oda-vissza Hellászba
To Hellas and back
By Peter Green
The New Republic Magazine, November 15, 2004


Mozgalmas történelmi korokat és hosszú vitákat követ?en végre elérkeztünk oda, hogy lesz?rhetjük Nagy Sándor életm?vének végs? tanulságait. Bármennyire is meglep?, aktualitásról beszélhetünk. Nagy Sándor ugyanis sohasem habozott hangsúlyozni, hogy hódításait a szabadság nevében teszi, s azt hozza el az általa leigázott hatalmak népeinek. A terrortól, amelyet azonban gyakorta alkalmazott, annak el?tte virágzó városok sora látta egyszerre kilátástalannak saját helyzetét. A hódító vezér elleni tömeges düh pedig széles körben általánossá vált.

Népének támogatásáról ugyanakkor tudjuk, hogy azt teljes egészében maga mögött tudhatta. A korabeli vélekedés szerint nem volt és nem lehetett még egy ennyire alkalmas férfi a „nemzet” álmainak megvalósítására és a hányattatások után a nép újbóli egységének szimbolizálására. Álmok és racionális ambíciók keresztezésér?l beszélhetünk esetében, amelyek már igen fiatalon alkalmassá tették a vezetésre (s hogy napjainkban a legalkalmasabb filmh?s váljon bel?le).

Egyértelm? adottságok különböztették meg más talentumoktól, melyet jól mutat a halála utáni hosszú viaskodás és a birodalom fennmaradásáért folytatott sikertelen küzdelem megannyi, egyébként nem tehetségtelen államférfi között, mint Craterus, Perdiccas vagy Antigonus. Egyikük sem érte el azonban azt, hogy ellenfelei és támogatói egyaránt mély tisztelettel adózzanak személyének. Nagy Sándor márpedig elérte ezt.

A halálát követ? évszázadok a róla sz?tt mítoszok és széls?ségesen eltorzított történetek elterjedésének korszaka voltak. Mindezek természetesen jócskán megnehezítik, hogy napjainkban helyes és pontos képet alakíthassunk ki róla. Nem kis mértékben hozzájárul ehhez az is, hogy különböz? korok különböz? történészei és tudósai igyekeztek a maguk szemszögének legmegfelel?bb, ám szinte minden esetben széls?séges jellemvonásokkal ábrázolni személyét. Így lehetett bel?le az évszázadok során véreskez? diktátor, a nemzeti szellem h?se, náci, géniusz és barbár egyaránt.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány