Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az ETA fenyeget
ETA menace
Jean-Michel Demetz
L’Express International, semaine du 24 au 30 aout 2006


Öthavi t?zszünet után a baszk szeparatista mozgalom újra Madrid ellen fordul. Augusztus 18-án a terroristaszervezet azzal vádolta a spanyol kormányt, hogy megsértették a béke feltételeit, és hogy eltávolodtak kötelezettségeikt?l. A szervezet azzal fenyeget?zik, hogy ha továbbra is támadják ?ket (a katonáikat), készek válaszolni.

Bár a francia és a spanyol rend?ri akciók jócskán korlátozták a mozgalom tevékenységi köreit, nehéz elképzelni, hogy a legradikálisabbak megelégednek azzal például, hogy a széls?baloldal katonáinak elveszett generációját az állam segíti a beilleszkedésben. Valószín?leg ez az oka annak, hogy az ETA vezet?i felemelték a hangjukat. Az északír precedens is azt bizonyítja, hogy a régi forradalmak csitításához és a demokráciába való belépéshez sok id?re és pedagógiára van szükség. Három olyan utópikus álma van az ETA-nak, melyekr?l nem mondana le, vagyis: Baszkföld önrendelkezési jogáról; a baszk vidékek és a szomszédos Navarre egyesítésér?l (melyet utóbbi kevésbé szeretne); és a baszk közigazgatási terület hozzácsatolását a franciához. Mindez elfogadhatatlan a Zapatero-kormány számára, mely már többször is hangsúlyozta, ha fizetni kell, annak nem politikai ára lesz.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány