Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Harmincéves háború
30 Years' War
By John B. Judis, Ruy Teixeira, Marisa Katz
The New Republic Magazine, November 15, 2004


George W. Bush gy?zelme világossá tette, hogy a republikánusok 1970-es évek óta fejlesztett konzervatív politikája ma is megfelel? lehet. A régi-új elnök államok és szavazók széles skáláját tudta maga mellé állítani szociális konzervativizmusával és az er?skez? nemzetbiztonsági politikával. John Kerry er?s és nagy koalíciót volt képes megnyerni a kisebbségek és a diplomások körében, és ez a szövetség a jöv?ben talán sokat hozhat a demokratáknak. Ám ezen a választáson a partvidékek és a nagyvárosok demokrata sikerövezetei még messze elmaradnak a déli és bels? államok er?s republikánus bástyáinak erejét?l. A harcot végül az északi metropolitanizmust és a déli kisvárosokat ötvöz? Ohio döntötte el.

Bush stratégiája végleg kiemelte a Republikánus Pártot a New Deal demokrata árnyékából, amely évtizedeken át biztosított sziklaszilárd muníciót a kékek számára. 1932-t?l hosszú ciklusokon át a republikánusok képtelenek voltak pártjukról olyan képet festeni a választók számára, amely cáfolná az „üzleti érdekcsoportok tömörületeként” elterjedt meghatározást. Ez id? alatt újra és újra felmerült, hogy a pirosaknak muszáj megszólítaniuk a munkás- és középosztály szavazóinak tömegét.

A 70-es években aztán Ronald Reagannek sikerült új életet lehelnie a pártba az antikommunizmus és a konzervativizmus korszer? felélesztésével. A hidegháborút követ?en azonban természetesen ez már elégtelennek bizonyult – többek között a Szovjetunió bukásának köszönhet?en. Ezért volt az idén különösen aktuális kérdés, képes-e a GOP új tartalommal megtölteni kommunikációját és programját egyaránt.

Bush elnök Reagan örökségének leporolásával igenl? választ adott a fenti kérdésre. Önmagát egyszer? déli konzervatívnak ábrázolta, mondatonként hangoztatta sikerrel az adócsökkentés kérdését és a morális kérdéseket (ahogyan megjegyezte: „kedvenc filozófusom Jézus”). Mindezek mellett kulcsfontosságúnak bizonyult szeptember 11-e is, hiszen a támadásokkal Bush el?térbe helyezhette a nemzetbiztonságot is, mint régi republikánus „szakterületet”. Az adócsökkentésekkel és tradicionalizmussal megnyert vagyonos szavazóréteg mellett az elnök világos retorikájával az egyszer? emberek, az alacsony iskolai végzettség?ek körében is minden eddiginél nagyobb sikert tudott aratni.

Mindez pedig képes volt ellensúlyozni Kerry súlyos el?nyét a kisebbségek és a diplomások körében. Azonban ez a két tábor az idén végleg kettészakadni látszik, akár hosszan tartó „kulturális háborút” jelezve el?re.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány