Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Biobiztonsági Egyezmény: új világkereskedelmi akadály?
Cartagena Protocol: A New Trade Barrier?
The CATO Review of Business and Government
By Nicholas Kalaitzandonakes
Regulation Magazine, Summer 2006


Egy 1992 óta tartó tárgyalássorozatot követ?en 2003. szeptember 11-ével egy új nemzetközi megállapodás jelent meg a világkereskedelemben. Az ún. Biobiztonsági Egyezmény (Biosafety Protocol – BSP), melynek deklarált célja, hogy el?segítse a biztonságos szállítást, kezelést és felhasználást azon exporttermékeknél, melyek modern biotechnológiai módszerek útján módosítva lettek. Az egyezmény számos különböz? szabályt irányoz el? a nemzetközi transzfer során alkalmazott különleges megjelölésekt?l a felel?sség megállapításának rendszeréig kedvez?tlen esemény bekövetkeztekor. Emellett célként fogalmazódik meg egy új, nemzetközi biobiztonsági intézmény létrehozása is, amely els?sorban a fejl?d? országok exporttevékenységét ellen?rizné, szabályozná és segítené.

Miért lehet fontos a mindennapokban ez az els?re mély szakpolitikai kérdésnek t?n? terület? Egyszer?: az egyezmény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések radikális mértékben drágíthatják a mez?gazdasági termékek nemzetközi kereskedelmét. A megállapodás elemei (különösen az élelmiszerekre vonatkozó biztonsági címkézés, valamint a partnerországok részletes tájékoztatásának kötelezettsége) szinte a Föld összes agrárközösségét érinthetik – még ha a hatások jelenleg még nem is teljesen felmérhet?k. Azért sem, mert a rendelkezéseket a különböz? tagországok eltér? módon ültethetik gyakorlatba, segítve saját gazdálkodóik érdekeinek érvényesülését a nemzetközi kereskedelemben.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány