Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Többet tudni, gyorsabban
Savoir plus et plus vite
Denis Jeambar
L’Express International, semaine du 22 au 28 juin 2006


Nem fejl?dés, inkább forradalom. Az internet napról napra forgatja föl a világot, de f?leg az információs részét. A tömegjelenség el?l el?bb-utóbb senki sem menekül: mára már két franciából egy rendelkezik számítógéppel és a francia polgárok havonta átlagosan 21 órát töltenek a világhálón.

Az átalakulás önmagában véve nagy el?ny, mivel a tudás a legjobb fegyver az elidegenedés ellen. Még többet és gyorsabban tudni pedig még jobb fegyver. Kockázatok persze ez esetben is léteznek: az érzelmek gy?zelme az elmélkedés fölött, a min?ség színvonalának csökkenése, de f?leg a lényeg és a redundancia összefolyása, illetve összekeverése. A lexpress.fr honlap már 10 éve kerüli ki ezeket a csapdákat, és a lehet? legjobbat kínálja az internetez?k számára. Hagyományos, nyomtatott változatával azonos kritériumoknak kíván megfelelni, melynek kulcsszavai: szükség, min?ség, elkötelezettség.

Mivel az újság már naponta frissül és nemrégóta

– új, átláthatóbb, letisztult küls?vel rendelkezik,

– mindenféle aktualitásról beszámol (országos, európai és nemzetközi),

– az információs tábor valamennyi tagját ott kívánja tartani (politika, gazdaság, tudomány, kultúra stb.),

– a lehet? legtöbb zsurnalisztikai m?fajt használja föl (kutatások, portrék, interjúk, riportok stb.), hogy az internetez?k kedvében járjon,

– több interaktivitási lehet?séget ad, hogy inkább a kétirányú kommunikáció domináljon,

– végül kép-, animáció-, hang- és videóanyaggal rendelkezik,

a lexpress.fr kihasználja az internet valamennyi el?nyét. Mert a jelen korban egy internetes információbázisnak alkalmazkodnia kell a modern elvárásokhoz, hogy megfelel? helyet kaphasson a mobil média új világában.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány