Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Földm?vesekb?l bürokraták
Aus Bauern Bürokraten
von Conny Neumann
Der Spiegel, 3. Juli 2006


Ismét új szabályrendszer érvényes a mez?gazdaság területén. A földm?vel?k és állattenyészt?k ezzel bürokratákká válnak. Valószín?leg nem sokan hallottak az ún. Cross Sompliance-ról, arról a szabályrendszerr?l, mely 2005. januárjától minden mez?gazdaságban dolgozó számára kötelez? szabályokat ír el? (azóta természetesen kib?vítették, átírták és megigazították). Ez az új verzió forradalmasítja a kifizetéseket. Aki nem alkalmazkodik kell?képpen az el?írásokhoz, attól megvonják a járulékot. Szinte teljesen átláthatatlan a rendszer, a marhatenyészt?k például kivételt képeznek, lévén alig van földjük. Németországban ezért esti szemináriumokon tanulják és magolják a brüsszeli szabályokat. Vigyázat: nemcsak az el?írások, hanem a szankciók is legalább annyira komplikáltak. A parasztok így egyre kevesebb id?t tölthetnek állataikkal, növényeikkel, helyette az íróasztal mellett kell ülniük, az idejük akár 40 százalékát is a számítógép el?tt töltik. A német parasztok többségének minden évben le kell jelentenie földje nagyságát, végtelen sok táblázatot és formanyomtatványt kell kitöltenie. Rendszeresen kell járnia tanácsadóhoz, ahol minden egyes számot ellen?riznek és összehasonlítanak, szatellit segítségével pedig ellen?rzik a föld nagyságát. A támogatás akkor jár neki, ha például a m?trágyanitrát koncentrációja megfelel a mez? d?lésszögének, ha nem raktároz fát a szántó területén, ha a tehenek nem vesztik el a fülükben lév? jelzést, illetve az olaj- és dízelhordók kék vagy zöld szín?ek.

Az új szabály veszélyezteti a fákat és bokrokat, sövényeket – éppen azokat a növényeket, amelyeket az emberek a legjobban szeretnek a kultúrtájban. A legújabb számítás szerint ugyanis az a terület, ahol egy fa áll, nem tartozik feltétlenül a támogatandó terület besorolása alá. A végtelen szabályozás évr?l évre több parasztot riaszt el ett?l a hivatástól. Az id?sek alig tudnak lépést tartani, a legtöbbjüknek még számítógépe sincs, a fiatalok pedig jogosan úgy érzik: erre nem vagyok hajlandó. További problémája az állandóan új és teljes mértékben ködös szabályoknak, hogy nem minden tagállam tartja be ?ket egyformán. Míg például Németország már példaérték?en magolják a parasztok a rájuk vonatkozó paragrafusokat, addig más tagállamok nyelvére még le sem fordították azt. Mindenki tudja, hogy a portugál verzió például nem lesz olyan részletes, mint a német. A verseny tehát messze nem egyenl?. Bajorország miniszterelnöke, Edmund Stoiber ezért megnyugtatta a hazaiakat: ne féljenek annyira a szabályoktól, az ellen?rök majd mindig el?re bejelentik érkezésüket.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány