Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az élet Blair után – ahogyan azt Jack Straw látja
Labour’s ‘Trust Tsar’ Sets Out His Stall for Life After Blair)
By Matthew d’Ancona
The Spectacor, 10 June 2006


A múlt hónapban a külügyminiszteri posztról – minden bizonnyal méltatlanul – eltávolított Jack Straw, úgy t?nik, élvezi az élet minden percét. A Közösségek Házának új elnöke ugyanazt az utat járja be, melyet el?djei, Geoffrey Howe és Robin Cook, akik mindketten azt írták memoárjukban, hogy már eltávolításuk el?tt gondolkodtak a külügyminiszteri posztról való lemondáson. Straw is úgy véli, hogy nem lehet az ember örökre külügyminiszter. „Ha az ember már kilenc éve teljes odaadással szolgálja országát (beleértve miniszterelnöksége éveit is), természetesnek érzi, hogy eljön az id?, mikor ennek vége szakad. Szívesen maradtam volna még egy évet, de tisztában vagyok annak buktatójával.” Straw az alsóház elnökeként sem marad feladatok nélkül. Az ? vállát nyomja a Lordok Háza reformjának befejezése, a pártfinanszírozás új alapjainak kidolgozása, a politika megtisztítása. Röviden, a Munkáspárt egyik központi alakja lett, akit els?sorban a Munkáspárt és a miniszterelnöki poszt jöv?jével kapcsolatban faggattam: Nem lenne jobb a párt számára, ha Blair megüresed? párt- és miniszterelnöki székéért nyílt versenyt írnának ki, ahelyett, hogy „örökléses” alapon kerülne betöltésre a poszt?

„Ha üresedés lesz, azt közzéteszik, és aki akar, indulhat a posztért” – mondja Straw. Mégis meglep?dnék, ha több jelentkez? lenne. Véleményem szerint csak egyetlen jelölt lesz. Ugyanis ha létezik egy széles kör? elfogadottságnak örvend? jelölt, akkor miért kellene id?t és rengeteg pénzt fecsérelni egy nyílt verseny kiírására.

Majd az utódlás során betöltend? kiemelked? szerepér?l kérdezem, mivel személyében sokat tapasztalt minisztert, egy munkáspárti veteránt tisztelhetünk. Meger?síti feltételezésemet és hozzáteszi: „Mindenki tudja, hogy Tony menni fog; mégpedig még jóval a soron következ? választások el?tt. És, hacsak nem történik valami rendkívüli esemény – amin nagyon meglep?dnék –, akkor Gordon lesz az utódja, aki meg is érdemli.” Várjunk csak? „Jóval a soron következ? választások el?tt?” Mióta tudna err?l mindenki? Legutóbb arról volt szó, hogy Blair annyi id?t kap, amennyire „nyilvánvalóan szüksége lesz”. Straw véleménye Blair 2004. ?szi kijelentésével sem áll összhangban, amikor is a miniszterelnök egy teljes ciklusra tett ígéretet. Straw tartja véleményét, úgy véli, Blair mindenképp menni fog a választások el?tt, és biztos abban, hogy fontos nemzetközi pozíciót tölt majd be miniszterelnöksége után.

Ami a Lordok Házának reformját illeti, koncepciója világos. Tovább kívánja csökkenteni a fels?ház szerepét a döntéshozatalban, és 60 napra korlátozni a ház döntéshozatali késleltetési jogosultságát. A grémium összetételét illet?en a fele részben kinevezett, fele részben közvetlen úton választott megoldás híve.

Jöv?beni terveit firtató kérdésekre egy könyvr?l beszél, melyben külügyminisztersége éveit kívánja összefoglalni, kiemelve a 2002-es évet, mikor hathatós brit közvetítéssel sikerült elejét venni egy India és Pakisztán közötti újabb háború kitörésének, valamint 2005 szeptemberét és októberét, a török csatlakozási tárgyalások megkezdését megel?z? tárgyalások sikereit. Irakkal kapcsolatban azonban készül? memoárjában már árnyaltabban kell fogalmaznia.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány