Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Nagyon franciás
Hexagonal
L’Express International, semaine du 15 au 21 juin 2006


Nagyon, mondhatni tragikusan franciás, ahogy a képvisel?k megnyilatkoznak, és ahogy a viták lezajlanak a következ? elnökséggel kapcsolatban. Sokak szerint Franciaországnak már nincsenek olyan kedvez? kilátásai, és úgy gondolják, a leend? vezet?nek sem lesz más hatásköre a szónokoskodáson kívül. Márpedig annak, aki átveszi az ország irányítását, jól fel kell mérnie a terepet. Számolnia kell a hanyatlás következményeivel, ismernie kell aduinkat és a gyengeségeinket, a delokalizáció tétjeit, a világ elvárásait, a lehetséges szövetségeseket és védelmi lehet?ségeinket. Továbbá tisztán kell látnia azt az utat, amely gazdasági fejl?déshez, szakértelemhez vezet. Azt kellene tehát elérni, hogy a képvisel?k képesek legyen válaszolni a következ? kérdésekre:

– Megtehetjük-e, hogy kevesebbet dolgozunk, míg mások vért izzadnak?

– Megtehetjük, hogy többet költünk, mikor az adósságunk is egyre nagyobb?

– Hogy akarjuk megvédeni az országot?

– Hogy szeretnénk tovább-, illetve újjáépíteni Európát?

– Milyen kapcsolatunk legyen Németországgal? És az Egyesült Államokkal?

– Milyen szerepe legyen Oroszországnak Európában?

– Milyen legyen a kapcsolatunk a többi mediterrán országgal?

– Hogyan képzeljük el közép-keleti politikánkat?

– Milyen ambíciókat táplálunk Afrikában?

– Mi lesz a bevándorlási politikánkkal? – Mik a demográfiai kilátásaink?

– Hogyan er?sítsük meg egyetemeinket és laboratóriumainkat?

– Hogyan érjük el, hogy a kisebbségek is közrem?ködjenek a többség sikereiben?

– Hol a helyük a szakszervezeteinknek?

– Mit?l m?ködhetnének er?teljesebben közintézményeink?

– Végül, valójában mely magánvállalatok bírnak stratégiai jelent?séggel?

Hogy miként válaszoljunk ezekre a kérdésekre, az függ vásárlási képességünk növekedését?l, munkahelyeink fejl?dését?l, és a megfelel? biztonságtól. Err?l kellene beszélniük a képvisel?inknek nap mint nap.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány