Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Varsó: a véletlenek kormányzata
The Accidental Government-A Survey of Poland
Economist, May 13, 2006


Ha véleményünk kialakításánál kizárólag a lengyel f?város médiaelitjére hagyatkoznánk, biztosak lehetnénk benne, hogy az ország valaha volt legrosszabb kormányának regnálását éli. Ahogy mondják, rosszak a tapasztalatok: a kommunizmus összeomlása óta Lengyelországnak akadtak er?s és akadtak tisztességes kormányai: ám e két jellemz? sohasem járt együtt. Nem találunk szoros kapcsolatot a politikai paletta lengyel szerepl?i és azok nyugati testvérpártjai között. A posztkommunisták ma a leghangosabb kapitalistákká váltak – míg a korábbi földalatti ellenzék szerepl?i körül a tekintélyelv?ség vádja lebeg. Ráadásul egyel?re úgy t?nik, a jól képzett, professzionális fiatal politikusok is komolyabb újítások helyett, a jelenlegi keretek között találják meg saját irányvonalukat.

A jelenlegi helyzet röviden így összegezhet?: a tavalyi választásokon a kommunista utódpárt drámai vereséget szenvedett, s 11%-ával könnyedén megkerülhet? er?vé erodálódott, míg a jobboldal különböz? központjai közül a Kaczynski-ikerpár vezette Jog és Igazságosság alakíthatott kisebbségi kormányt. S bár az elmúlt hetekben (korábbi terveivel ellentétben) végül bevonta az adminisztrációba a populista baloldalt és a radikális konzervatívokat is: a rendszer permanensen instabil. Az ellenzékben politizáló jobboldali liberális Polgári Platform szerint „a kormányzat az abszolút hatalom kialakítására törekszik” – ám a politikai élet kiszámíthatóságán korántsem látszik bármiféle megkérd?jelezhetetlen akarat.

Pedig Lengyelország új vezet?i tagadhatatlanul egy új vezet?i szisztéma felállításán munkálkodnak, és tényleg semmit sem bíznak a véletlenre. A f? kormányzópárt elnökségi értekezletei bennfentesek tanúsága szerint pusztán formálisak: Kaczynskiék (s különösen a pártelnök Jaroslaw) személyes agendájába csak keveseknek van beleszólásuk.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány