Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A vörös szürkébe fakul
Red Fades to Grey
Economist, May 27, 2006


A szegény országokban magas a születési ráta. Amint azonban egyre gazdagabbakká válnak, úgy csökken a családok átlagos nagysága is. Ez olyan alapösszefüggés, melyre a volt kommunista országok mégis rácáfolnak. A legrosszabb példával Ukrajna és Bulgária szolgál, ahol a népesség 2025-ig várhatóan gyors ütemben fog csökkeni. A balti államok demográfiai el?rejelzései hasonlóan rosszak, bár ?k sokkal jobb gazdasági helyzetben vannak. De a térségben minden államnak van oka az aggodalomra, még a viszonylag gazdag Csehországnak és Magyarországnak is. Mint ahogyan azt a Világbanknak az év folyamán megjelen? „A harmadik átalakulás” (The Third Transition) cím? jelentése írja, az öregebb társadalom lassabb ütem? gazdasági növekedést jelent, ugyanis ezáltal kevesebb a dolgozó népesség aránya, az id?sebbek pedig, ha dolgoznak, kevésbé produktívak, mint a fiatalok.

A kedvez?tlen demográfiai helyzet a kommunista éra maradványa. Normális esetben a n?i termékenység a jólét és az oktatás színvonalának növekedésével párhuzamosan csökken. A kommunizmus viszont megteremtette a nyugati sztenderdek szerint is m?velt és a tervutasítás rendszerében nyomorgó n? kombinációját. Korábban is vállaltak gyereket, mint nyugaton. Azonban a szabadság elterjedése, az elhelyezkedés és a pénzkeresés lehet?ségeinek kiszélesedése következtében itt is kitolódott az els? gyerek megszületésének ideje. Míg 1989-ben Lengyelországban egy n? átlagosan 21 éves korában adott életet els? gyermekének, addig 2001-ben már 26 évesen.

A demográfiai kilátások azonnali problémakezelésért kiáltanak. Észtország jó példával szolgálhat, ahol a nagylelk? gyermekgondozási segély 2004-as bevezetése után rögtön több gyermek született (2003-ban és 2004-ben 800-zal, 2005-ben 1200-zal több). Emellett a kormány a méhen belüli megtermékenyítést is támogatja. Ezen lépésekkel valamelyest sikerült lassítani a népességfogyás ütemén, azonban semmiképp sem sikerült visszájára fordítani azt.

Ami a térség országainak gazdasági fejlettségét illeti, rengeteg tennivaló van még. Ki kell tudni használni a külföldi t?keberuházásból származó lehet?ségeket, ugyanis az árel?ny nem állhat fenn örökké. E jól vezetett gazdaságokban ez nem okozhat gondot, de szegény szomszédaikon akkor sem tud senki sem segíteni.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány