Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Szemközt a halállal
Im Angesicht des Todes
von Tunku Varadarajan
Cicero, Dezember 2005


Oriana Fallaci napjaink talán legvitatottabb újságírón?je. A nyugati civilizáció kultúrhaláláról szóló tézisének köszönhet?en nemcsak többmilliós olvasóközönséget, hanem legalább ugyanannyi ellenséget szerzett magának.

A 77 éves olasz újságírón?t két év börtönbüntetés fenyegeti, emiatt New Yorkban él önkéntes szám?zetésben. Napi több csomag cigarettával mérgezi magát, daganatos betegsége olyan el?rehaladott állapotban van, hogy csak folyékony táplálékot tud magához venni (Az alábbiakban összefoglalt interjú alatt emiatt pezsg?t ivott).

Egy olasz bíró „Az értelem ereje” cím? könyvéért perelte be „államilag elismert vallás megsértésének” címén. Oriana Fallaci könyvében azt állítja, a nyugati társadalmak ellenállás nélkül alávetették magukat „Allah fiainak”. Amikor tudomására jutott a vádemelés, tézisének beigazolódását látta. A vádló ugyanis egy Adel Smith nevezet? muszlim, akinek két éve szintén bíróságra kellett mennie, mert egy televíziós m?sorban „kriminális szervezetnek” titulálta a római katolikus egyházat.

Fallaci vallja: „Európa már nem »Európa «, hanem »Eurábia«, egy iszlám gyarmat. Az iszlám nem csak szó szerinti, hanem kulturális és szellemi értelemben vett el?retörésének is tanúi lehetünk. Megadtuk magunkat a betolakodóknak, akik megmérgezték a demokráciát, befolyást gyakorolnak a gondolatra, a szabadságra.”

Fallaci állítása mérhetetlen pesszimizmusról árulkodik. Amikor megkérdezték t?le, milyen „megoldást” lát Európa hanyatlásának megállítására, felindultan reagált: „Hogy mer t?lem ilyet kérdezni? Olyan, mintha Senecatól kérték volna a megoldást. Tudja, ? mit tett? Öngyilkosságot követett el.” Senecát annak idején azzal vádolták, hogy részt vett a Néró császár elleni összeesküvésben. Néró ezért arra kényszerítette, hogy ölje meg magát. Fallaci az iszlámban véli felfedezni Néró hosszú árnyékát.

A nyugati világ hanyatlása nyugtalansággal tölti el az újságírón?t. „Nézze csak meg a nyugati országok iskolarendszerét! A diákoknak fogalmuk sincsen a történelemr?l. Nem tudják, ki volt Churchill, Olaszországban még azt sem, ki az a Cavour!” Hozzáteszi: ha húsz évvel fiatalabb lenne, az újságírást is feláldozná a politizálásért.

Habár ateista, XVI. Benedek pápa könyveit olvasva úgy érzi, rátalált lelki rokonára. „Ha egy ateista és a Pápa ugyanazon a véleményen vannak, bizonyára van benne valami igazság. Kell, hogy létezzen egyetemes emberi igazság, mely a vallási elképzeléseken túlmutat” – vallja. Közben azt hiányolja, hogy a XX. század vége óta nincsen a világnak vezet? személyisége. II. János Pál pápa „harcos” volt ugyan, az iszlámmal szemben tanúsított toleráns magatartását azonban nem tudja neki megbocsátani. Egyedül Ratzingerben (? így nevezi) van bizodalma. A 2006. júniusban Bergamóban kezd?d? eljáráson nem hajlandó részt venni. Biztosra veszi azonban, hogy elítélik. Amikor ezt mondja, keser?en elneveti magát.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány