Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A brüsszeli botrány
Der Hammer aus Brüssel
von Hans-Werner Sinn
WirtschaftsWoche, 8. Mai 2006


Ha egy bölcset megkérnék arra, határozza meg a bevándorlás szabályait Németországban, azt mondaná: a bevándorlók dolgozzanak és járulékok fizetésében osztozzanak. A politikusok éppen ennek ellenkez?je szerint cselekszenek. Akadályozzák azokat, akik dolgozni akarnak, azoknak pedig, akik csak a szociális állam jóindulatából élnek, megkönnyíti a dolgát.

Az EU eredeti irányelve, melynek szándéka megadni az egyénnek a bevándorlás jogát, bölcsek tollából származott. A lobbisták azonban szétszaggatták azt, a kés?bbi változatban hemzsegnek a kivételek és különszabályok.

A „származási ország elv”-et megbuktatták, aki egy idegen országban dolgozni akar, arra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hazai munkavállalókra, viszont ezen szabályok alkalmazásával nem jut munkához, tehát a munkavállaló otthon marad. Hasonló a helyzet a szabad munkaer?-áramlással. A szakszervezetek tiltakozásai arra kényszerítették a politikát, hogy hosszú átmeneti id?határokat szabjanak. Németország azt tervezi, a legvégs? id?pontig, 2011 áprilisáig megakadályozza a kelet-európai munkavállalók elhelyezkedését.

Ehhez képest azok, akik nem akarnak dolgozni, 2006. május elsejét?l – mindegy, hogy régi vagy új tagállamból származnak – teljes jogú bevándorlási engedélyhez jutnak. Nézzük meg mit is mond az irányelv: legfeljebb három hónapig tartó kinttartózkodás után minden EU-s állampolgárnak megadja a jogot arra, hogy akár öt évig tartó formális tartózkodási engedélyhez folyamodjon – amennyiben igazolni tudja betegbiztosítását és megfelel? anyagi hátterét. Ez idáig rendben is lenne. Ezután következik csak a java: miután letelt az öt év, a vendégnek automatikusan állandó tartózkodási engedély jár ki – még akkor is, ha közben teljesen elszegényedett és betegbiztosítása sincs. Amennyiben munkaképtelen, biztosítják neki a szociális segélyt, ha pedig munkaképes, munkanélküli segélyben részesül (mindehhez jön még az ingyenes betegellátás).

A napokban a következ? hirdetés volt olvasható az Axel Springer Polska Fakt cím? újságában: „Lengyelországban él, 59 éves, és úgy gondolja nem elég magas a nyugdíja? Ebben az esetben jöjjön hozzánk. 65 éves koráig saját pénzéb?l él, utána mi gondoskodunk a részletekr?l. Élete végéig a lengyel nyugdíjánál 50 százalékkal többet biztosítunk önnek.”

A politika a feje tetejére állítja a bölcs elgondolásokat és szabad utat ad az ingyenél?knek, míg elkergeti a dolgozni vágyókat. Mindennek oka a konkurens vállalatok hatékony lobbimunkája, mivel a külföldi munkaer? lenyomná az árakat. A vásárlók végs? soron többet nyernének, mint amennyit a konkurensek veszítenek.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány