Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Még újabb New Deal
Renewed Deal
By Andrei Cherny
The New Republic Magazine, November 22, 2004


Bár a lehet?ség megvolt a történelmi leckék felelevenítésére, John F. Kerry elnökjelölti kampánya nem tudott tanulni az el?dökéb?l. Pedig Franklin Delano Roosevelt hasonló helyzetben készült az elnökségre, és sikerrel fogalmazta meg azokat az értékeket, amelyek egyrészt nem váltottak ki ellentmondásos vitát a társadalomban, ugyanakkor megkülönböztették ?t ellenfelét?l.


Kezdjük mindjárt a meleg párok házasságának legalizálásával, mint Kerry egyik leginkább átjött kezdeményezésével. A demokrata jelölt itt kezdetekt?l figyelmen kívül hagyta, hogy ezen tervének er?teljes hangsúlyozása tökéletesen ellenébe megy az amerikai társadalmi hagyományoknak. Amerikában ugyanis mégiscsak a férfi-n? kapcsolat és a klasszikus családmodell képezi a társadalom alapegységét. Míg a republikánusok magabiztosan építettek a hagyományos értékeket félt? hangulatra, érthetetlen módon éppen e félelmeket kelt? tendenciák adták a demokrata kampány gerincét.


A kékek így nemcsak választást, de egyébként korábban hozzájuk (is) köthet?, hagyományos értékeket veszítettek el, mert belefeledkeztek a fentihez hasonló gyökértelen ígéreteikbe, miközben tradicionális üzeneteiket elhanyagolták. FDR-nek ugyanakkor nem volt szüksége a megszokottól eltér? és radikális programpontokra ahhoz, hogy a kezdeményez? színében t?nhessen fel: a tradícionális amerikai család számára fogalmazott meg ellenállhatatlan javaslatokat, mint az iskola utáni segély, az egészségügyi szabadság és sorolhatnánk még.


Egy tisztán érzékelhet? „konzervatív forradalom” idején a melegházasságot a f? témák közé emelni egyenl? az öngyilkossággal. A 2004-es demokrata kampány nem értette meg az el?z? évszázad tanulságát, amennyiben eltekintett a hagyományos társadalmi kérdésekben korábban létrejött kompromisszumoktól. Ezért alakulhatott úgy, hogy fölényes demokrata többségr?l csupán a kisebbségek körében (és ott sem minden esetben) beszélhetünk. A középosztály számára azonban (akiknek az elterjedt demokrata vélekedéssel szemben nem kizárólagosan bevételeik számítanak) az unottnak mondható gazdasági üzeneteken túl értékbeli biztonságot nem sugalmazott a Kerry-kampány.


Mi több: a gazdasági kérdések terén sem beszélhetünk átüt? sikerr?l, amennyiben számba vesszük, mennyire sikerült kiaknázni a republikánus-közeli cégek valóban világraszóló botrányait (Enron).

A tanulság tehát, hogy a kékeknek nem csupán morális, de gazdasági téren is meg kell találniuk a közérthet? hangot a társadalom felé. Mindkét tekintetben van ill. lenne mire építeniük.© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány