Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Testvértüntetések
L’université, nouvelle banlieue
Jacques Attali
L’Express International, semaine du 30 mars au 5 avril 2006


A CPE, vagyis az új els? munkavállalási szerz?dés leginkább a diplomával nem rendelkez? fiatalok munkavállalását könnyítette volna. Márpedig akik els?ként fellázadtak ellene, épp a diákok voltak. Úgy érzik, – a külvárosi tüntet?kkel hasonlóan –, hogy perifériára szorítják ?ket. Az egymást követ? tüntetések között (vagyis az ?szi külvárosi botrányok és a téli munkaszerz?dés-ellenes megmozdulások közt) els? látszatra nincs összefüggés, de ha jobban belegondolunk, nem más ez, mint a feldühödött ifjúság robbanásszer? találkozása.

Nyilvánvaló, hogy a külvárosi fiatalok a világon mindenhol nehezebb helyzetben vannak, mint a f?iskolai, egyetemi hallgatók, akik általában a középosztályból kerülnek ki. Meglep? módon mégis hasonló helyzetben vannak. A külvárosiak úgy érzik, egy láthatatlan fal keríti el ?ket a várostól, amely ugyan közel van, mégis elérhetetlen. A hallgatók is egy ilyen fal el?tt állnak, mikor olyan állás után sóvárognak, amelyet csak a nevesebb iskolákból, vagyis nagyrészt a fels?bb rétegekb?l kikerültek kaphatnak meg. Tehetetlenségükben pedig úgy érzik, nem tehetnek mást, minthogy szétverjenek a környezetükben mindent, és feldúlják a saját iskolájukat.

A két kitörés a francia meritokrácia legf?bb bukását mutatja; azt, hogy a fiatalok többsége számára lehetetlen az érvényesülés. A legrosszabb helyzetben természetesen azok vannak, akik mindkét csoporthoz egyaránt tartoznak, vagyis azok a külvárosiak, akiknek sikerült összekaparni a tandíjravalót, de tehetségüknek nincs biztos helye a jöv?ben. Franciaországban mindig forradalom tör ki, mikor egy lelkes fiatal réteg kiközösítettnek érzi magát. Ezek a fiatalok mégsem forradalmárok: ?k hisznek a piacgazdaságban és a demokráciában, csupán azokat az eszközöket hiányolják, amelyekkel részt is vehetnének bennük. Épp itt az ideje ellátni velük ?ket. Hogy melyek ezek az eszközök? A külvárosi fiatalok számára jogaik elismerése és tiszteletben tartása, vállalkozási terveik pénzbeli támogatása és egy pozitív diszkrimináció, amely megkönnyítheti a munkavállalást. Ami a f?iskolai és egyetemi hallgatókat illeti, számukra több lehet?séget kell teremteni a nagyobb iskolákba való bejutásra, és javítani kell a tanulási, közlekedési és elhelyezési feltételeket.

A reformokból Franciaország profitálhatna a legtöbbet: egy gyorsuló, globalizált világban szükség van új tehetségekre, ritka „energiaforrásokra”. Akik nem mások, mint a kutatók, vállalkozók, alkotók, feltalálók, akik a világ összes nyelvén beszélnek, és nyitottak minden kultúrára. Ha a perifériára szorítjuk ?ket, magával az országgal tesszük ezt.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány