Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az egész életen át tartó tanulás
Intégrer l’école dans la vie
Claude Allegre
L’Express International, semaine du 23 au 29 mars 2006


Harminc éve járunk rossz úton, ami az oktatási rendszert, de f?leg, ami a munkára való felkészítést illeti. Mint ahogy azt jól észrevette Bertrand Schwartz munkaügyi szakért?, folyamatosan hosszabbítottuk a tanulási id?szakot, ami még nem lenne baj, csakhogy az elméleti oktatás került túlsúlyba. Felbolygattunk egy egyszer?, de hatékonyabb rendszert, amely még valóban fel tudta készíteni a fiatalokat a nagybet?s életre.

Negyven évvel ezel?tt még voltak, akik már 14-16 évesen oklevéllel hagyhatták ott az iskolát. ?k kényük-kedvük szerint kezdhettek el dolgozni, pénzt keresni, így szüleikt?l anyagilag függetlenedtek. Eleinte természetesen nem keresték agyon magukat, de 20 éves korukra teljesen képzetté váltak, és normális fizetést kaptak. Elegend?t ahhoz, hogy családot alapíthassanak, és autonóm életet élhessenek.

Manapság egy fiatal 22-23 évesen kap egy diplomát, majd munkanélküli-segélyért jelentkezik. Családalapításra nemigen gondolhat még. A f?iskolán, egyetemen megszerzett egy általános (sajnos túl általános) m?veltséget, de szakképzést nemigen kapott. Márpedig elvárják, hogy diplomájuknak megfelel? szint? munkához jussanak. Helyette azonban kénytelenek segélyb?l vagy kisebb munkákból élni, és közben pontosan tudják, hogy nem ezt érdemelnék. Csak hergelik magukat, hogy igazságtalanul bánnak velük. Akik pedig id? el?tt abbahagyják a tanulást, f?leg a munkanélküliek számát gyarapítják. Az, hogy a kötelez? iskoláztatást 16 éves korig emeltük, kétségkívül jó dolog, de emellett még jobb lett volna alternatív tanulási lehet?ségeket is biztosítani.

A jelenlegi rendszer mintha Jules Ferry volt közoktatási miniszter (1879-t?l) elméletének továbbfejlesztett változataként m?ködne. ? ezt állította: „Az iskolában tanuljuk meg a lehet? legtöbbet, majd hasznosítsuk az ismereteket, mert már nem marad id? tanulni.” Mára már egyre tovább tanulunk, miközben a technika és a tudomány fejl?dése pont az ellenkez?jét kívánná. Az ésszer? az lenne, ha már fiatalon kikerülnénk az iskolából, majd vissza-visszatérnénk az újabb ismeretek megszerzéséhez. Csakhogy ehhez komoly reformokra lenne szükség, és nem utolsósorban az oktatási rendszer összehangolására a vállalatokkal, és Franciaország els? számú munkáltatójával: az állammal.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány