Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Az adósság meglovagolása
Debt Riders
By Clay Risen
The New Republic Magazine, November 29 – December 6, 2004


Mindenkinek, aki szerint a választókat döntésük meghozatalakor nem érdeklik a deficit adatai, érdemes egy csepp figyelmet vetniük a jelenlegi oklahomai szenátusi helyekért folyó versenyfutásra. Ebben az államban gyökeresen mást tapasztalunk, mint más vidéki területeken, ahol a gy?ztes – jórészt republikánus – szenátorok er?s konzervativizmusa elegend? magyarázatod ad választási gy?zelmükre. Oklahoma valóban más. A verseny itt nyíltan azért folyik, hogy a republikánus Tom Coburn esetlegesen esélyt kapjon az állami deficit helyrebillentésére.

Oklahoma talán az egyetlen állam, ahol az ?szi tévévitákon a f? témákat nem az abortusz és egyéb morális kérdések, hanem a munkahelyteremtés, a Medicare és az autópálya-építés adták. A republikánus jelölt itt meg sem kísérelte az idén f? konzervatív tematizálási elemeknek a középpontba állítását: kampányát a következ? generációk életét megkeserít? deficit jelent?ségével kezdte és fejezi is be. A szavazók többsége (de legalábbis 51%-a) pedig elfogadja és támogatja a pénzügyek vitelének új megkérd?jelezését. A deficitet középpontba állító Coburn nem sokkal a választás napja el?tt biztosan vezet vetélytársával, a hiányért felel?ssé tett eddigi oklahomai szenátorral szemben.

Az ilyen példák – és nem csak Oklahomában – minden bizonnyal er?sen megkérd?jelezik a Demokrata Párt évtizedekre visszanyúló stabil pénzügy-politikai imázsát, amelyet a kékek a kétség kívül rekord méret? deficitet termel? Bush-kabinettel szemben is számtalanszor alkalmaztak. Egyértelm?nek látszik, hogy a demokraták kénytelenek lesznek újra megdolgozni a sokáig egyértelm?en és vitathatatlanul hozzájuk köthet? „költségvetési biztonság” jellemz?ért. Ez már csak azért is létfontosságú a szociálliberális oldal számára, mert ha a Bush éra tartósítani és mélyíteni tudja a napjainkban tapasztalható újkonzervativizmust a társadalomban, akkor a kékeknek nem is igen marad más, mint a gazdasági vonalon történ? meger?södés. Az amerikaiak ugyanis – konzervativizmusukkal párhuzamosan – egyre inkább tisztában vannak vele: a deficit rosszat jelent számukra.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány