Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Miért nincs szükség CPE-re Európában?
Europe: les méthodes jeunes
Julie Joly
L’Express International, semaine du 23 au 29 mars 2006


Dániától Spanyolországig nincs szükség CPE-re (contrat premiere embauche – els? munkavállalási szerz?dés) ahhoz, hogy segítsék a pályakezd?ket. De akkor mi van helyette? Míg Franciaországban a fiatalok közel 23%-a fordul az ANPE-höz (Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség), Nagy-Britanniában, Németországban és az Egyesült Államokban a 26 évnél fiatalabbaknak kevesebb mint 12%-a munkanélküli. Dániában, Írországban és Hollandiában mindössze 8%-uk. Pedig tíz éve még 4 ír fiatalból 1 alig tudott munkához jutni. De náluk még sincs CPE, hangsúlyozta Raymond Torres, az OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques – A gazdasági együttm?ködésért és fejl?désért létrehozott szervezet) vizsgáló- és politikai osztályának vezet?je. Mégpedig azért nincs szükség ilyesmire, mert az olyan országokban, amelyekben kisebb a munkanélküliség, a fiatalokat ugyanolyan rugalmasan kezelik, mint bárki mást.

A titok a próbaid?ben rejlik: Írországban és az Egyesült Királyságban 12 hónap, Dániában 10 és fél, Németországban pedig 6 – ellentétben a kevesebb, mint 3 hónapos európai átlaggal. Vagyis néhol kicsit több, néhol kicsit kevesebb, ám ami Franciaországot illeti, itt sokkal kevesebb: épp a fele, azaz másfél hónap. Az elbocsátási procedúra a rugalmasság másik eleme. Nagy-Britanniában, Olaszországban, Írországban, Dániában, Svájcban, és az OCDE legtöbb országában egy alkalmazottat minden további nélkül elbocsáthatnak, ha teljesít?képességét elégtelennek ítélik, vagy ha egyszer?en megszüntetik a posztját. Ausztria 2003-ban még a végkielégítést is megszüntette. Franciaország (Németország mintáját követve), Svédország, Finnország és Spanyolország ennél merevebb: a munkáltató minden egyes elbocsátást köteles alaposan megindokolni.

Hogy a fiatalok jöv?je biztosítva legyen, a németek, az osztrákok, a svédek és a dánok tiszteletben tartják a tanulási, gyakorlati id?szakot. Egy közgazdászt idézve, az orvosság hosszú távon fejti ki hatását. Spanyolországban a 15 és 25 év közötti fiatal munkanélküliek arányát tíz év alatt ugyan a felére sikerült csökkenteni (több mint 40%-ról kevesebb, mint 22%-ra). De ezt az egyre több határozott id?re szóló munkaszerz?désnek köszönhették – hasonlóan az olasz tendenciákhoz. A tanulmányok elvégzése után egy évvel az aktív spanyolok több mint 80%-a rövid távú szerz?déssel dolgozik (Franciaországban 60%-uk). 29 éves korukra közel 40%-k még mindig ilyen szerz?déssel rendelkezik, míg Európában átlagosan 10, Franciaországban pedig 16%-uk. Csodaszer nem létezik.


A 25 év alattiak munkanélküliségi aránya

Olaszország 24,1%

Belgium 21,8%

Franciaország 21,7%

Spanyolország 18,9%

Németország 14,8%

Egyesült Királyság 13,8%

Ausztria 10,4%

Forrás: Eurostat

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány