Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Vallási szerep a szociális kormányprogramban
Patron Feint
By Amy Sullivan
The New Republic Magazine, April 3, 2006


Március elején az elnöki hivatal több mint 1000 vallási és egyházi vezet?t hívott meg egy konferenciára a washingtoni Hiltonba. A résztvev?k többsége nagy reményekkel érkezett s remélte, hogy hozzászólásával nyomot hagyhat az elnöki valláspolitika alakításában. A konferenciatermet megtöltötték az imámok, rabbik és evangelizációs egyházi vezet?k – utóbbiak egyébként is a Republikánus Párt bázisának fontos közvetít?i. A mindennapokban er?sen különböz? vallási irányzatok képvisel?i egyetértettek a társadalmi közösségek formálásában játszott közös misszióban, felel?sségben. Ez az a szerep, amelynek támogatását a Bush-adminisztráció kezdetekt?l egyik legjelent?ségteljesebb belpolitikai kezdeményezéseként kezeli. A jelenleg regnáló elnök már els? ciklusának második hetében létrehozott egy olyan hivatalt, amelynek célja, hogy minden korábbinál több vallási közösséget tegyen fogadóképessé szövetségi támogatásokra. Az elnök szerint így eredményes infrastruktúra teremthet? a b?nözést, kábítószer-fogyasztást és a fiatalkori elkallódás esélyét csökkent? egyházi szociális tevékenységekre. S bár a Fehér Ház egyéb prioritásai, mint a kül- és biztonságpolitika, sokszor háttérbe szorították a vallásügyet, Bush id?r?l id?re visszatér a témához.

A liberális vélemények természetesen hangot adnak félelmeiknek a szociális programfolyamokban növekv? egyházi-vallási szerep konstatálásakor. Fenntartásaikat els?sorban a radikális mozgalmi vezet?k (mint Pat Robertson vagy Frank Graham) emlegetésével támasztják alá. Pedig a vallási közösségeknek juttatott pénz valójában még ma is meglep?en kevés Amerikában. Az évi kétmilliárd dollár, ami vallási alapú szervezeteknek jut a szövetségi költségvetésb?l, alig több mint amennyit a nagyobb szervez?dések Bush hivatalba lépése el?tt kaptak a kormányzattól. Ráadásul az a 160 millió dollár, ami a Busht közvetlenül, ideológiailag is támogató szervezetek számláján landolt, a szektor teljes támogatási keretösszegének kevesebb, mint 3%-a. Röviden tehát: a Fehér Ház nem akarja, minthogy nem is tudná politikai támogatás vásárlására használni egyházi kapcsolatait. Ám a jobboldali társadalomkoncepcióknak megfelel? szociális tendenciák er?sítését pártolhatja a kormányzat – s ezt elegánsan meg is teszi.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány