Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Régi és modern
Ancient & Modern
By Peter Jones
The Spectacor, 18 February 2006


Amint a Blair kormányzat a végéhez közeledik, magától adódik a kérdés, milyen megoldást találnak majd a hatalom átadására annak érdekében, hogy Tony Blair kormányzásának eredményei, és csaknem egy évtizedes regnálásának öröksége ne sérüljön. Mr. Blair valószín?leg olvasta Tacitust, mivel hasonló taktikát alkalmaz, mint amit Augustus is alkalmazott annak érdekében, hogy zökken?mentesen adhassa át trónját mostohafiának, Tacitusnak.

Augustus sokat aggódott amiatt, mi fog történni Rómában halála után. Mint Róma els? császára a köztársasági államformát monarchiává változtatta, melyben dinasztiát szeretett volna alapítani. Tudta azonban, hogy negyven éves autokratikus uralkodása után utódainak komoly hatalmi törekvésekkel kell szembenézniük. Ez pedig örökségének teljes fölszámolását és a polgárháború kitörését jelentette volna. Éppen ezért létfontosságú volt a békés hatalomátadás körülményeinek megteremtése, mely meg?rzi a birodalomban megszilárdított monarchikus alapelveket, és meg?rzi uralkodásának ideológiai és intézményi kereteit. Eddig minden kísértetiesen hasonlít Tony Blair mai politikai helyzetére.

Így tehát Augustus birodalomszerte engedelmességi esküre kötelezte polgárait, mely nemcsak rájuk, hanem leszármazottaikra is vonatkozott. Másodsorban, mivel nem volt egyenesági fiú leszármazottja, örökbe fogadta felesége, Lívia fiát, Tiberiust, akit a Szenátussal beiktattatott, így Kr. u. 13-ban Tiberius gyakorlatilag társuralkodónak lépett el?. Augustus halálakor pedig egyetlen másodperc sem veszett kárba: Tiberiust kinevezték, Augustus egyik gyanús unokáját meggyilkolták, majd a Szenátus, a konzulok és Róma polgárai az új uralkodónak engedelmességi fogadalmat tettek.

Épp ez fog történni Gordon Brownnal is. ? az örökbefogadott fiú. A párt elfogadta, és gyakorlatilag már társminiszterelnöke az országnak. Már csak ki kell várnia a maga idejét…


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány