Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Venezuela és az USA a világ legbüszkébb nemzete
Venezuela und USA sind Nazionalstolz-Weltmeister
von Markus Becker
Der Spiegel, 1. März 2006


Tom Smith és Seokho Kim a Chicagói egyetemr?l 33 országot jártak végig, hogy megtudják: ki milyen érzésekkel viseltetik saját hazája iránt. A németek számára a felmérés szomorú eredményt hozott: az utolsó helyen állnak. Hozzá kell tenni azonban, hogy a körbekérdezés során különbséget tettek Kelet- és Nyugat-Németország között.

A megkérdezetteknek rendkívüli nemzeti eredményeket kellett felsorolniuk a tudomány, technika, m?vészet és sport terén, valamint meg kellett állapítaniuk, milyen hatást gyakorol hazájuk a világrendre. Az „általános” nemzeti büszkeség gy?ztese érdekes módon nem az USA volt, hanem Venezuela. Az amerikaiak a különleges teljesítmények kategóriában végeztek az els? helyen. A felmérés az európaiak számára is tartogatott meglepetést: az osztrákok az általános részlegben a negyedik, a különleges tulajdonságok kategóriában pedig az ötödik helyen végeztek. Figyelem: ezen utóbbi kategóriában többek között a gazdasági teljesítmény és világrendre gyakorolt befolyást is mérték.

A kutatók a globalizációra adott egyik válaszként magyarázzák az európaiaknak a hazájukkal szemben tanúsított ridegséget. Kiderült: sokan legalább annyira európainak, mint saját nemzetbélinek vallják magukat. Egyes európai országokban ráadásul negatív asszociációkat kelt az er?s hazafiság. A felmérésb?l az is kiderült, hogy a legkevésbé hazafiak a fiatalok, a kisebbségiek és a jól képzettek. A kutatócsoportnak rossz hírei vannak azon kormányok számára, akik er?síteni akarják a nemzeti érzést. Gyors hazafias érzést ugyanis csak katasztrófák ébresztenek. A hazaszeretet azokban az országokban n?tt, ahol az elmúlt években terrortámadások voltak.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány