Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A nyilvánvaló tagadása
Stating the Obvious
The New Republic Magazine, February 13, 2006


„Kormányzatunk felel?ssége, hogy biztosítsa az egészségügyet a rászorulóknak és az id?seknek, s mi meg is felelünk ezen elvárásoknak.” Hogyan vehetnénk komolyan az amerikai elnöknek az unió helyzetér?l elmondott, szokásos évértékel? beszédét akkor, ha ehhez hasonló kijelentéseket tesz benne? Csak az elmúlt néhány hétben több tízezer anyagilag rászoruló tengerentúli polgár – köztük számos id?s korú – volt kénytelen lemondani végleg az általuk igényelt gyógyszerkészítmények hozzáférésér?l, a sz?k kör? tb-támogatás miatt. Melyek a mögöttes okok? Egyszer?en arról van szó, hogy az ún. Medicare egészségbiztosítási rendszer reformja, melynek a készítmények hozzáférhet?ségét kellene garantálnia a jöv?ben, kudarcba fulladt. E ténynek s az elnök fenti kijelentésének az iróniája az, hogy Bush éppen e törvényhozási projektet nevezte hátralev? ciklusideje legfontosabb kihívásának.

A helyzet még ennél is súlyosabb. A Medicare megkezdett reformjának keretében ugyanis a kormányzat radikálisan csökkentette a másik biztosítási rendszer, a Medicaid támogatását. Ennek következtében további tízezrek (többségében gyermekek) veszítették el a lehet?séget, hogy hozzáférjenek gyógyszereikhez. Természetesen az elnök mindezen kudarcokról keveset szólt évértékelésében, s nem olvashatunk róla túl sokat a médiafelületeken sem. Mi több, az egészségügy témaköre gyakorlatilag elkerüli a legtöbb orgánum, nyilvánossági csatorna figyelmét. Szinte senkinek sem t?nt fel, hogy annak idején Bush második elnöki hivatalának els? számú fókuszterületeként beszélt e szakterületr?l. Ez nemhogy nem valósult meg, hanem eddig kizárólag negatív eredményeket hozott – a jogos számonkérés pedig sehol.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány