Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A bet?k és a mai fiatalok
Apprendre à lire avant 6 ans
André Giordan
L’Express International, 2-8 Février 2006


Aggodalomra ad okot, hogy 10 éves korban a gyermekek 40%-ának nehézségei akadnak már egy tíz soros szöveg elolvasásakor is. Az Oktatási Minisztérium vizsgálata szerint 11%-uk nem érti meg a közhasználati szavakat sem. Sokan az új módszereket hibáztatják (pl. a „globális” módszert), de valószín?leg rossz helyen keresik a problémát.

Egyrészt a „globális” módszer olvasástanítását a 20. század elején találták ki, és már harminc éve nem is használják. A tanárok és kutatók tapasztalatai szerint egyszerre kell bet?zni egy szót, és világossá tenni a jelentését. Forma és tartalom. Napjaink tanítási módszerei keresztezik ezt a két tengelyt. Másodszor, miért kell megvárni a 6 éves kort ahhoz, hogy megtanítsuk a gyermeket olvasni? Ez addig érthet? volt, amíg csak az iskola volt az egyedüli tanulási helyszín. Mára azonban a gyermekek 2-3 éves koruktól fogva folyamatos ingerzuhatagnak vannak kitéve, amelyet a játékok, a reklámok, a televízió, a DVD-k és az internet ömlesztenek rájuk, ezért az igény a bet?k megismerése iránt sokkal korábbra tolódott. Márpedig, ha a gyermeknek ekkora az igénye valami iránt, miért ne segítenénk neki?

Az els? évek dönt? szerepet kapnak a testi és lelki képességek megszerzésében. Sajnos a pedagógiai koncepciók nem kedvelik a változást. Mikor az iskolára gondolunk, azonnal három szó jut eszünkbe: program, módszer, el?rehaladás. Ám az olvasás tanulásának esetében egy ilyen sincs. A kisgyermek úgy tanul olvasni, ahogyan beszélni, vagy járni: természetesen, az írással és a feln?ttekkel való folytonos kölcsönhatásban.

Minden vágy és környezet kérdése. A számítógépes játékoknak, a vonzóbbnál vonzóbb internetes oldalaknak, de egyáltalán, a kisgyermek lépten-nyomon szemben találja magát a bet?kkel: az újságokban, a plakátokon, a képerny?kön, és még sorolhatnám…

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány