Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Tápláljuk a fundamentalizmust
Pain bénit pour Al-Qaeda
Bernard Guetta
L’Express International, 9-15 Février 2006


Nincs demokrácia véleményszabadság nélkül. Ennek a szabadságnak abszolútnak kell lennie. Mégis, politikai hibákhoz vezethet, ha a véleményszabadság nevében tett kritikák nem ismernek korlátokat. Súlyos hibákhoz, mint amilyen az inkább destruktív, mint kreatív Mohamed-karikatúrák megjelenése jelentett egy olyan korban, amelyben a fundamentalista iszlámizmus szeretné a Nyugatot úgy kiiktatni, ahogy van. Veszélyes játék. Egyrészt, a békés iszlám számára, másrészt a nemzetközi stabilitás szempontjából. Karikatúrákkal és a próféta emberábrázolásával pedig csak annyit érhetünk el, hogy a muzulmánok összessége megbotránkozzon. Az európai sajtó olyan benyomást kelt, mintha eltökélten akarna milliárdnyi férfi és n? lelkébe taposni. Ez még több er?szakot szül a Közel-Kelett?l Ázsiáig; a fundamentalisták számára pedig csodás lehet?séget kínál: egy tökéletes, kézzel fogható bizonyíték saját maguk igazolására. Ez van. Ha fölöslegesen sértegetjük a másikat, csak még több ürügyet adunk az er?szakra.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány