Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Chirac a delokalizáció ellen
Chirac et la facture sociale
Sabine Delanglade
L’Express International, 12-18 Janvier 2006


„Egy vállalat minél több munkaer?t vesz fel, annál többet fizet”, és fordítva: „minél inkább delokalizál, annál kevesebbet fizet.” Ezt fontolgatva javasolta Jacques Chirac, hogy a vállalatok ne csak a bérek, hanem a többletérték után is fizessenek adót – a delokalizáció ellen.

Ha Chirac a t?két is adóztatja, azzal egy olyan termelési tényez?t fenyeget, amely még könnyebben áttelepíthet?, mint a munka. Így az épít? és a terjeszt? szektorok, amelyekben a többletérték nagy részét a bérek képezik, nem támadhatók azzal, hogy kivándorolnak Bangalore-ba (India), vagy éppen Tallinnba (Észtország). Másrészt, mikor Jacques Chirac beszédében az olyan er?s többletértékkel rendelkez? iparágakra gondolt, mint a high-tech, igazat kell neki adnunk. De a vitában – amelyben mindenki elismeri, hogy valóban gondok vannak a munkaköltséggel – ismét el?bukkanhat az általános forgalmi adó, melynek hívei azt gondolják, hogy a TVA (francia ÁFA) a globalizáció káros hatásainak az igazi ellenszere. Egyrészt, mert az importok után kell fizetni, míg az exportok után nem, valamint azért, mert az olyan delokalizálható termelési tényez?k adóztatásának csökkentésével, mint a munka és a t?ke, a TVA engedi, hogy harcoljunk a konkurencia ellen.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány