Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fejl?dés: akarjuk?
Croire au progrès
Claude Allègre
L’Express International, 12-18 Janvier 2006


A mértéktelenül és önz?en termel? emberiség már régóta fenyegeti bolygónk egyensúlyát. A víz- és leveg?szennyezés kérlelhetetlenül növekszik. A meggondolatlanságot, nemtör?dömséget a klíma szenvedi meg, ezen kívül évente ezernyi állatfaj pusztul ki. Az ?r- és információs technológia helyet adott a gazdaság globalizációjának, és még nagyobb nyomornak. Míg a világnak most van leginkább szüksége szolidaritásra, az individualizmus vált kultusszá. A pénz pedig még az embernél is fontosabb. Mégis, ha közelebbr?l szemügyre vesszük, az életszínvonal a világon mindenhol emelkedett, az átlagéletkor évente két hónappal n?, és a háborúk is egyre kevesebb áldozatot követelnek.

A tudomány fejl?désének köszönhet?en minden eszközünk megvan ahhoz, hogy a világ kihívásaival szembenézzünk. Mint ahogy sikerült befoltoznunk az ózonréteget, a szénmonoxid és a klíma problémáját is képesek vagyunk megoldani. Ahogyan sikerült a szénkorszakból olajkorszakra váltanunk, a hidrogénnek is eljöhet az ideje. 2030-ra a világ népessége 8,5 milliárddal a tet?fokára hág, majd elkezd csökkenni. A biológiai kutatásoknak és felfedezéseknek köszönhet?en a legsúlyosabb betegségeket valószín?leg kivonjuk a forgalomból. Egy kérdés azonban marad: leszünk-e elég bölcsek és bátrak ahhoz, hogy éljünk is a tudással? Képesek lesznek-e a franciák felülkerekedni irracionális problémáikon, és a múltban való bolyongás helyett el?re nézni? Röviden: akarjuk-e vagy sem? Ez itt a kérdés 2006-ban.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány