Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

B?vül a bolygók listája?
Des plans sur la planète
Jean-Marc Biais
L’Express International, 9-15 Février 2006


Naprendszerünkben hivatalosan 9 bolygó található: értelemszer?en a Föld, ezen kívül távolodási sorrendben a Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és a Plútó. Ám tavaly egy nagy égitestet észleltek t?lünk 14 milliárd kilométerre. Neve Xena, amely görög eredet? szó, jelentése: „idegen”. Egy német csillagász-csoport nemrég meghatározta az átmér?jét is: 3 100 kilométer, vagyis nagyobb, mint a Plútóé. A sziklákból és jégb?l álló égitestet amerikai felfedez?i a nap körül kering? 10. bolygójának tartják, de a tudományos bizottság véleménye megoszlik, ugyanis a mérete nem elég ahhoz, hogy bolygónak nyilvánítsák.

Egyéb jellemz?ket is figyelembe kell vennünk, mint pl. a röppályát, amelyen az égitest kering. Márpedig a Xenáé elég zavaros. „Ha mozgását nézzük, a csillag a Kuiper-övhöz tartozik, amely a Neptunon túl fekv? testeket tartalmaz naprendszerünk határain”, állítja Alfred Vidal-Madjar, a Párizsi Asztrofizikai Intézetb?l. „Ezernyi jeges égitest felbukkanását várjuk új megfigyelési módszereinknek köszönhet?en. Ha Xenát hivatalosan is a 10. bolygónak nyilvánítják, akkor a listát sosem tekinthetjük lezártnak.”


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány