Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Mit tanít a földrajz?
Les leçons de la géographie
Claude Allegre
L’Express International, 9-15 Février 2006


Franciaország tele a történelem és a földrajz professzoraival, és nem véletlen, hogy az olyan nagy történészek, mint Michelet, Braudel és még sokan mások úgy gondolják, semmi sem tisztázza jobban az ember történelmét, mint a földrajz, amely egyaránt árulkodik a természetes forrásokról, a kapcsolatokról, a gazdasági fejl?désr?l és a háborúról. A földrajz nélkülözhetetlen, ám ezt kezdjük elfelejteni.

Márpedig Amerika jöv?jét nem tudjuk elképzelni anélkül, hogy ne tanulmányoznánk a földrajzát: ázsiai bevándorlók nyugaton, mexikóiak, Puerto Ricó-iak és kubaiak délen, és európaiak keleten. Amerika, a tenger (New York, Boston, San Francisco, Los Angeles) és a föld meghódítója. Emellett konzervatív és hagyomány?rz?. Ha a kaukázusi országok konfliktusait szeretnénk megérteni, a földrajzhoz és a földtanhoz kell fordulnunk, az ásványi kincsek és az olaj kérdéséhez. Ha el szeretnénk kerülni a jöv? problémáit, amelyek a vízellátáshoz köt?dnek, az olyan nagy folyamok földrajzát kell vizsgálnunk, mint a Tigris, az Eufrátesz és a Jordán.

A földrajz szükséglete természetesen szorosan köt?dik kontinensünkhöz is. Európa nem csupán egy eszme. Terv is, de olyan terv, amelyet a (sajnos háborúban gazdag) közös múlt hozott létre egy adott területen. Ha Európából egyszer olyan egységet szeretnénk kovácsolni, amellyel az emberek azonosulni képesek, földrajzának meg kell felelnie történelmének és kultúrájának. Elengedhetetlen tehát, hogy meghatározzuk Európa határait. Márpedig ez igen vitatható lehet Ukrajna vagy Fehéroroszország esetében. Ellenben, az ázsiai vagy az afrikai országok egyértelm?en nem Európában találhatók. Ha ezt elfelejtjük – a földrajz adottságait –, Európa sosem épül föl!

Franciaországban az identitást megkérd?jelez?, gyakran visszatér? vitában is elfelejtik a földrajzi tényeket. Franciaország egy hatszög, amelynek az uralkodók természetes határokat adtak. Franciaország gyarmatbirodalom is volt, mely egész történelmünket átitatja, és nagyrészt megmagyarázza az ENSZ Biztonsági Tanácsában való jelenlétünket is. A bevándorlók különböz? hagyományokat hoztak országunkba, amelyek gazdagították a nemzeti kultúrát. Ezek szintézise formálja nemzetünket, és határozzák meg azokat az értékeket, amelyek egy adott területen él?k identitásának alapját képezik.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány