Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fundamentalizmus kontra iszlám
L’islamisme contre l’islam
Jacques Attali
L’Express International, 9-15 Février 2006


Kapóra jöttek a karikatúrák a Hamasz palesztin gy?zelmének másnapján. Az iszlám fundamentalista hv?k, akik eleve folyton felel?söket keresnek, és az egész nyugatot saját szomorú sorsukért okolják, most dörzsölhetik a tenyerüket.

Mint minden más kormánynak, a fundamentalistáknak is sikerül újfent külföldi b?nbakokat találni saját nehézségeikre, anélkül, hogy saját magukat egy percig is hibáztatnák. És mivel el sem tudják képzelni, hogy ami a nyugati sajtóban megjelenik, talán nem minden esetben politikai fegyver, úgy érzik, ?k a bolygó nagy áldozatai, pedig, ha belegondolnának, rájönnének, hogy csupán ideológiájuk áldozatai. A fundamentalisták maguk köré csoportosítják azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, és próbálják megakadályozni az embereket abban, hogy részt vegyenek a nemzetközi növekedésben, így ?k az antiglobalizáció teokratikus megtestesít?i.

Az iszlám – tehát nem a széls?séges fundamentalizmus – liberális, univerzális, tiszta és testvéries; tökéletesen összefér a demokráciával, a toleranciával és a modernséggel. Ennek köszönheti hívei számának gyarapodását. Ám akadnak olyanok, akik ezt a vallást er?szakos és intoleráns ideológiaként látják, és sért? karikatúrákat kezdenek el rajzolgatni. Pedig ezt is ugyanúgy kellene kezelni, mint az összes többi vallást, amelyek anélkül, hogy a társadalompolitikai életét akarnák irányítani, anélkül, hogy ?k akarnának az egyetlen igazság lenni, és anélkül, hogy hadjáratot akarnának indítani azok ellen, akik máshogy gondolkodnak, csupán az erkölcsöt hirdetik Isten nevében.

Az igazság dolga megkülönböztetni a helytálló kritikát az elfogadhatatlan rágalomtól. A sajtó dolga megvédeni a vélemény szabadságát. Az ember feladata, hogy ne hagyja elcsúfítani az adott vallást, és rossz képet festeni híveir?l; és szintén az ember feladata, hogy ne hagyja, hogy a fundamentalizmus legyen az antiglobalista monopólium. Végül, a muzulmánok dolga, hogy haragjukat a megfelel? irányba fordítsák, megtanulják elkülöníteni, mi az, ami politika, és mi az, ami

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány