Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Fogytán a türelem
L’année des impatiences
Jacques Attali
L’Express International, 5-11 Janvier 2006


2006 – elkezd?dött egy év, a türelmetlenség éve. Idén semmi választás a vezet? országokban, sehol semmi mozgás. Pedig már ideje volna. Az Egyesült Államok egyre gyengül? hatalmával küzd a deficitekkel. Európa elsüllyed vérszegény gazdaságával és demográfiájával, és az euró egyre inkább csak a gazdasági egyenl?tlenségek illuzórikus álarca lesz. Kína Amerika finanszírozójaként a nyugat rettegett vetélytársa lesz a f?szektorokban. India, az új nagyhatalom, a világgazdaság egyik f?szerepét kapja. A Föld népességének egyharmada él majd a szegénység küszöbe alatt, és egyre többen zsúfolódnak össze nyomornegyedekben. És ami a szegénységb?l táplálkozik, a terrorizmus, egyre inkább jelen lesz, különösen a muzulmán Ázsiában. Irak mesterségesen egyesül, az Izrael-Palesztin béke közeledte pedig fokozza a széls?ségesek haragját. A szíriai kormány nehezen fejezi be az évet, és Irán egyre közelebb kerül a nukleáris fegyverekhez. Az orosz gáz és k?olaj egyre er?sebb feszültségeket teremt, végül Afrikában az AIDS számos államot pusztít el.

De túléljük. Az óriási anyagi növekedés abszurd következményei: az egyre nyilvánvalóbb id?járási rendellenességek, a terjed?ben lév? lakatlanság, és az egyre jobban fenyeget? pandémiák. A b?nös gazdaság atyjai, akik droggal, prostitúcióval és a rabszolgaság különféle formáival operálnak, és akik még a kormánynál is nagyobb hatalmat szereztek, a terroristákhoz hasonlóan saját hadsereget verbuválnak, hogy a legális gazdaságot és a politikát is a maguk szolgálatára állítsák, ahogyan azt Latin-Amerikában szokás. Napról napra világosabbá válik, hogy a piac (kontrollálatlan) globalizációja nem jár együtt a demokráciáéval. Pedig minden technológiai és anyagi eszközünk megvan ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Akarat úgy látszik, nincs elég. A politika tétlen, pedig a világ egyre sürg?sebben tettekre szorulna, ezért 2006 a türelmetlenség éve. A fiataloknak el?bb-utóbb úgyis megértik, hogy a jelen zsarnokságának ?k az els?számú áldozatai.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány