Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

2025 – Még mindig rekordmunkanélküliség
9% de choˆmeurs – La France détient toujours le record d’Europe
Julie Joly
L’Express International, 5-11 Janvier 2006


9%-kal Franciaországban még mindig a legmagasabb a munkanélküliség a kontinensen. 2024-ben a francia GDP csupán 1,5%-kal n?tt. Márpedig ilyen ritmusban a teljes foglalkoztatottság még jó ideig várat magára, annak ellenére, hogy iszonyatos munkaer?hiányban szenvedünk. 1990 vége óta, mikor is a technológia igencsak fellendült, közgazdászaink hiába várják a munka újraindulását. Húsz év alatt semmi javulás. Vállalatok átszervez?dnek, betöltetlen posztok megsz?nnek. Az 50 éve még virágzó textiliparunk a földdel lett egyenl?. Az egészség- és oktatásügyben nincs elég munkaer?, de már rég nem is vonz senkit. Az épít?ipar és a lakásszolgáltatások korántsem elégítik ki a tömegeket. Ami a bankokat, és az informatikát illeti, minden rendben, csak nekünk nincsenek fiatal diplomásaink, így hát külföldr?l toborzunk. A globalizáció varázsa… Ám Franciaországgal ellentétben Indiában úgy n? az oktatás szintje, akár a fizetésüké.


© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány