Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

2025 – Befagyasztott nyugdíjak
Retraites bloquées
Corinne Lhaik
L’Express International, 5-11 Janvier 2006


Hetek óta olvasható az interneten, amit aztán François Baroin kormányszóviv? is meger?sített: részlegesen befagyasztják a magánnyugdíjakat. A kormányf? sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy csak id?leges intézkedésr?l van szó: ahhoz, hogy a Cnav (Caisse nationale d’assurence-vieillesse, Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár) pénzügyeit helyreállítsák, öt évre van szükség. A drasztikus lépés a hármas bizottság (állam, szociális partnerek, egyesületek) kudarcával vált szükségessé. Ami a munkaviszony minimális id?tartamát illeti, Franciaországban a 42 évet célozták meg. „Ha a munkanélküliség továbbra is 9%-os marad, ezt provokációként fogadják majd”, hangsúlyozza egy szakszervezeti felel?s. „Milyen alapon mondjuk az embereknek, hogy dolgozzanak, ha egyszer?en nincs elég munkahely?”. A Cedef (Centre des entreprises de France, francia vállalatok központja) mindezt kétségbe vonja: a munkaviszony minimális id?tartamának meghoszszabbítása nem kötelezi a munkavállalókat arra, hogy dolgozzanak is tovább; csak ha el?bb mennek nyugdíjba, kevesebbet kapnak. François Baronnak nem volt más választása. Máig a nyugdíjak úgy n?ttek, mint az infláció, vagyis kb. 2%-kal évente. Mostantól csak 1,5%-kal fognak. A Cnavnak 5 éven belül 2,5%-kal kell csökkentenie a járadékokat, amelyek a GDP 0,15 százalékpontját teszik ki. „A járadékok csökkentése elkerülhetetlen”, állapítja meg Michel Ernest, a Citigroup-Société Générale f?közgazdásza. „A hatvan-hetven éveseknek el kell fogadniuk, hogy most nem olyan kort élünk, amelyben a nyugdíjasok mindennap elutazhatnak, autót cserélhetnek vagy felújíthatják vidéki házukat.”
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány