Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Antiterrorizmus: a törvény nevében
Antiterrorisme: au nom de la loi
Jean-Marie Pontaut
L’Express International, 1-7 Décembre 2005


Meddig mehet el egy demokratikus állam a terrorizmust megel?z? intézkedéseivel anélkül, hogy a polgárok alapvet? szabadságjogait megsértenék? Jó kérdés. Ha a merényletek megtorlást követelnek, a kormány nem mehet bele olyan széls?séges játékokba, amelyekben alapvet? értékeik forognak kockán. Nicolas Sarkozy új terroristaellenes törvénye szembeszáll a nehézségekkel; több cikkelye is közvetlenül érinti a franciák magánéletét.


Költséges rendszer


Ami a telefonos kommunikációt illeti, az új törvény szerint a rend?rségnek jogában áll lekérni egy személynek a részletes telefonszámláját, ami az el?fizet?nek az összes kapcsolatához elvezetheti. Ez annyiban különbözik a telefonos lehallgatástól (amely a beszélgetés tartalmára irányul), hogy nem függ sem az igazságügyi minisztériumtól, sem a CNCIS-t?l, csak a belügyminisztériumtól. A törvény hangsúlyozza, hogy csupán néhány ügynök vagy rend?r jogában áll ilyen adatokhoz hozzáférni, így utólag a CNCIS könnyen ellen?rizheti ezeket az intézkedéseket, ha szükség van rá. A másik lépés, mely a franciák összességét érinti, a légi utazók folyamatos figyelése. Ezentúl a hírszerz? szolgálatok nyilvántartják a jegyfoglalásra vonatkozó adatokat (a PNR-t: Passenger Name Record) és az utasok nevét (APIS: Advance Passenger Information System). Ilyen információkat már az illegális bevándorlás kapcsán is gy?jtöttek. A szöveg azonban pontosít: nem egy általános központi figyel?rendszerr?l van szó, amelyben minden személy megfigyelés alatt áll, aki be-, ill. kilép Európa területér?l, hanem egy olyan eszköz megteremtésér?l, amely a hírszerz? szolgálatok számára megkönnyíti a megfigyelést és a vizsgálódást. Ezért alkalmazzák ezt a költséges rendszert els?sorban a „kockázatosabb” úti célok esetén. Gondolok itt például azokra a franciákra, akik Pakisztánba vagy Irakba utaznak. De ett?l függetlenül, az a személy, ill. személyek, akik a személyes adatokhoz ily módon hozzáférhetnek, kell?képpen ugyanúgy nyilvántartandók.


Hatnapos ?rizet


Az új törvény szerint egy terroristaügyben ?rizetbe vett személy esetén az ?rizet hat napig tarthat, kivéve ha az illet? nemzetközi nyomozással, vagy egy merénylet fenyeget? közelségével hozható kapcsolatba. A meghosszabbításról végül – egy szocialista képvisel? javaslatára – a szabadságjogi bíró dönt. Tehát a képvisel?k sem feledkeztek meg önmagukról: egy olyan bizottság létrehozását követelték, amely az antiterrorista tevékenységeket is ellen?rzés alá veszi.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány