Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Agyelfolyás
Brain Drain
By Nicole Ridgway
Fortune, September 5, 2005


Ha Kína képes egy PC vagy egy nadrág el?állítására, akkor egy MBA ”el?állítása” sem jelenthet gondot. És pontosan ez az, amiért az amerikai üzleti egyetemeket elfogja a szorongás. Az ázsiai MBA képzések száma és min?sége folyamatosan javul, az amerikai vízumrendszer szigorításának és az ázsiai térség dinamikusan fejl?d? perspektíváinak következtében. Az  ázsiai jelentkez?kt?l származó amerikai egyetemi bevételek aránya és összértéke ugyanakkor folyamatosan csökken – hívja fel a figyelmet a beszédes tényre Richard E. Sorensen, az Üzleti F?iskolák Szövetségének elnöke.

Kína els?sorban olyan menedzserek képzésére próbál hangsúlyt helyezni, akik a kirobbanó ütemben fejl?d? gazdaságokban (tehát els?sorban a kelet-ázsiaiakban) vezet? pozíciókat céloznak meg. 1991-ben a kínai oktatási minisztérium 9 egyetemen akkreditálta az üzleti mesterképzést. Ezek közül egy volt a Kína Európa Egyetem (China Europe), a népköztársaság és az Európai Unió együttm?ködésének keretében létrejött intézmény. Ennek és nyolc társf?iskolájának sikere azóta 95-re növelte az MBA képzést folytató kínai egyetemek számát. Legtöbbjük az elmúlt 10 évben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a jelentkezési hullám igen nehezen indult be, többek között, mert az oktatói színvonal képesítésbeli kívánnivalókat hagyott maga után. Ám egy-egy f?iskola, mint a Kína Európa rohamos ütem? presztízsnövekedést könyvelhetett el, amikor nemzetközileg elismert professzorokat nyert meg a maga számára, illetve nemzetközi akkreditálásba vágott.

A Kína Európa Egyetem – ellentétben helyi riválisaival – minden MBA kurzusát angol nyelven szervezi. Ennek eredményeként az évfolyamonkénti 180 diáknak mára a 20%-a külföldi. A 18,500 dolláros tandíjat a legtöbb végzett hallgató már a munkába állását követ? els? évben duplán behozza. Túlnyomó többségük a beszerzési láncolatokban, a logisztikában helyezkedik el. 2007-t?l azonban, amikor Kína megnyitja pénzügyi szektorát a nemzetközi versenyszféra számára, banki álláslehet?ségek sokasága is várja majd a végzett hallgatókat. A helyben képzett vezet?i réteg a jöv? kínai fejl?désének új sarokköve lehet.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány