Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Új típusú istenkáromlás
The New Blasphemy
By Tara Pepper
Newsweek International, September 19, 2005


Omar Marzouk, dán komikus egyetlen kérdéssel fordult a múlt havi edinbourgh-i Fringe Festival közönségéhez: „Szóljanak, ha nem tudnak neveti a vicceimen!” – mondta – „Nem akarok meghalni. Én nem olyan muszlim vagyok.” De a fesztiválon nem ? volt az egyetlen felszólaló, aki a világ egyházait állította pellengérre. És hogy mi ennek az oka? A válasz egyszer?. Az új istenkáromlás elleni brit törvénytervezet, mely akadályt gördíthet a véleménynyilvánítás szabadsága elé. A következ? hónapban fels?házi vitára bocsátandó tervezet ugyanis lehet?vé tenné, hogy vádat emelhessenek minden olyan megnyilatkozással vagy írással kapcsolatban, amely vallási gy?löletkeltésre alkalmas. A belügyminisztériumban úgy vélik, hogy a törvény nem szankcionálná az egyházakkal szembeni jogos kritikus hangokat, vagy a komikusok vicceit, de meg kell teremteni a törvényes eszközeit annak, hogy fel lehessen lépni az egyházak felé irányuló gy?löletbeszédekkel szemben. Azonban sokan úgy vélik, hogy Európában az egyház már így is egyre több helyen belefolyik a politikába és a m?vészetbe, így ezt a törvényt már túl soknak gondolják.

Európában már korábban is születtek törvények az istenkáromlás ellen. Dönt? többségük a 17. századból származik, azonban mind a mai napig nem alkalmazták ?ket. A különböz? vallásos csoportok mára azonban egyre gyakrabban hivatkoznak rájuk. Oriana Fallaci, olasz újságíró például az iszlám rossz színben való feltüntetése miatt került bíróság elé, francia érsekek pedig a Marithé + Francois Girbaud ellen indítottak eljárást, mivel egyik reklámjukban megszentségtelenítették Leonardo Utolsó vacsoráját. Sokan attól tartanak, hogy Nagy-Britanniában is hasonló módon fogják felhasználni a törvényt. De a törvény csupán az „iszlámvallást kívánja megvédeni az ?t ért támadásoktól” – mondja David Nash történész, de hozzáteszi azt is, hogy mindazon egyházi csoportok, akik mindenben támadást akarnak látni, ugyanúgy erre a törvényre hivatkozni.”

A törvény támogatói túlzónak vélik ezeket a hangokat. „A lordok sz?k asszociációs teret engednek majd a szövegnek, garantálva, hogy azt nem fogják felhasználni a komikusok vagy a magas szint? szépirodalom ellen” – mondta Radinber Singh a rassz- és vallásügyi bizottság elnöke. Ami pedig Mazroukot illeti, ? nem nyugtalan. Dánia joganyagának már része egy hasonló törvény. „Minden ember szentnek tart valamit” – mondta az edinbourgh-i fesztivál közönségének. „Ezt mindnyájunknak tiszteletben kell tartania”.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány