Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Egy egyszer?bb világért
Pushing for a Flatter World
Newsweek International, September 26 / October 3, 2005


Másfél évvel ezel?tt José Rodríguez Zapatero meglepte az egész világot, mikor néhány nappal a madridi terrortámadásokat követ?en gy?zelmet aratott a spanyol parlamenti választásokon. 55 százalékos elfogadottsági indexszel ma is vezeti a spanyol népszer?ségi listákat. Történik ez annak ellenére, hogy sokan tartottak attól, hogy pártja, a Szocialista Párt, visszafordítja a nehezen kiharcolt sikeres gazdasági folyamatokat, vagy annak ellenére, hogy az olyan társadalmi reformokkal, mint a melegek közötti házasság legalizálása, magára haragította a Vatikánt. Az országban egy újkelet? kulturális öntudattal rendelkezik, amely az ételekt?l a moziig tetten érhet? – f?leg ha a szomszédos országokkal, Franciaországgal vagy Olaszországgal hasonlítjuk össze. Az évszázados mór hagyománynak köszönhet?en az ország egy rendkívül fontos kapcsolódási pont az iszlám világ irányába. Zapatero múlt héten New Yorkba utazott az ENSZ csúcstalálkozójára, ahol id?t szakított a Newsweek International szerkeszt?i számára is.


Newsweek: Az iraki háború elszánt ellenz?je volt. Hisz Ön abban, hogy az Egyesült Államok és Európa közösen fel tud lépni Irak sikeres helyreállítása érdekében, vagy inkább úgy gondolja, hogy ez Amerika dolga, neki kell pontot tennie az ügy végére?

Zapatero: Még azok is jó végszót akarnak, akik úgy gondolják, hogy ez az egész nagyon rosszul kezd?dött. Tehát a válaszom igen. Le kellene ülnünk, és közösen kellene megvitatnunk, hogy hogyan lehetséges a stabil, m?köd?képes iraki rendszer megteremtése.


• Washingtoni nyilatkozatokból azonban azt vettük ki, hogy rendkívül kicsi a konzultációs felület az Egyesült Államok és az Ön országa között. Szeretne a mainál személyesebb kapcsolatokat ápolni a Bush-kormányzattal?

Igaz, hogy Irak kapcsán jelent?s távolság állt véleményeink között. Ett?l eltekintve országom barátként és szövetségesként tekint az Egyesült Államokra. De ez nem feltétlenül jelentiazt, hogy mindenben egyet kell értenünk.


• Hogyan értékelné a spanyol és az amerikai hírszerzés közötti együttm?ködést?

Egy tízes skálán 8-asra.


• Az amerikaiak elmondanak Önöknek olyan dolgokat, melyeket tudniuk kellene? Hajlandóak megosztani Önökkel információikat?

Ott ahol lehet, igen. Spanyolországba rengeteg információ érkezik. Rengeteget kellett szenvednünk a terrorizmustól, így rend?ri er?ink és hírszerz? szerveink rendkívül felkészültek. Véleményem szerint szinte mindenkit sikerült elfogni, aki érintett volt a madridi robbantások megszervezésében. A kérdés természetesen felmerül, hogy minden beérkez? információ megfelel?en elemzésre kerül-e. Jelenleg éppen ez a f? probléma.


• Beszéljünk most a spanyol gazdaságról. Mikor átvette a hatalmat, a spanyol üzleti réteg egy bizonyos részében makacsul tartotta magát az a nézet, hogy le fogja állítani az el?z? kormány néhány gazdasági reformját, és az ország növekedési mutatói mérsékl?dni fognak. Meg tudná védeni kormánya eddigi gazdasági teljesítményét?

Nem tudom, hogy az üzleti réteg egy bizonyos része mit gondolt, mikor hatalomra kerültem. De azt tudom, mi folyik azóta az országban, és úgy gondolom, egészen jól teljesítettünk. Most az üzleti osztály nagy része boldog lehet, mivel 20-25 százalékkal magasabb hasznot tehetnek zsebre, a t?zsde ugyancsak 20-25 százalékos növekedést tudhat magáénak. A jelenlegi gazdasági helyzetünk rendkívül kedvez?.


• Volt valamiféle megh?kölés az országban annak kapcsán, hogy legalizálták a melegek közötti házasságot?

Valójában nem. S?t, pont az ellenkez?je történt. Nyilvánvalóan egy óriási lépés volt, ami egybevágott a tolerancia és az egyéni döntések tiszteletben tartásának spanyol értékeivel. Ezen értékek els?bbséget élveznek.


• Ön szerint a római katolikus egyház azzal, hogy tisztvisel?inek azt mondja, tagadják meg a törvény végrehajtását, az emberek szavazzanak a  törvény ellen?

Nos, a joguk megvan ehhez. Egy demokráciában megvan a joguk ahhoz, hogy úgy cselekedjenek, úgy szavazzanak, ahogyan akarnak. Még ahhoz is megvan a joguk, hogy megértsék a valóságot.


• Rengeteget beszélt arról, hogy a nyugatnak hogyan kell közelednie a muszlim világ felé. Az európai alkotmány francia és holland elutasítása ellenére még mindig bevinné Törökországot az Európai Unióba?

Be kell tartanunk az ígéreteinket. Azt mondtuk Törökországnak, hogy ha megfelel a követelményeknek - akkor épp úgy mint más államok - megfontoljuk felvételét. Most ezt kellene a gyakorlatba ültetni. A vallást nem lehet ellenérvként felhozni.


• Jacques Chirac egy többpólusú világot szeretne látni, melyben Európa az Amerikai Egyesült Államok ellensúlyát képezi. Tony Blair azt mondja, hogy nem így kellene gondolkodni a világról, és hogy Európának meg kellene er?síteni transzatlanti kapcsolatait. Mely állásponttal ért egyet?

Az én álláspontom az, hogy a világot az Egyesült Nemzeteknek kellene vezetnie. Nem lehet unilaterális, vagy multipoláris. Egy mutlilaterális rendszerként kell m?ködnie. Másképpen nem fog m?ködni. Így érthetjük meg a globalizálódott világot. 30 évvel ezel?tt talán egy 16 éves Marokkóinak fogalma sem volt arról, mi folyik a világ más részein. De mára ez az ember szinte mindent tud, és erre nekünk is gondolnunk kell.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány