Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Munkanélküliség: Villepin fegyelmez
Ch?mage: la férule Villepin
Christophe Barbier és Julie Joly
L’Express International, 22-28 Septembre 2005


Meggy?z?dve küldetésének sürg?sségér?l, Villepin elnök egyenesen szembenézett a veszéllyel. Augusztus 2-án el?dje, Jean- Pierre Raffarin olyan rendeletet hozott, melynek eredményeképpen a munkanélkülieket jobban figyelemmel kísérik. Gérard Larcher munkaügyi miniszter körrendelete pontosan meghatározza a szankciókat, melyekr?l ez idáig csak csalás esetén beszélhettünk. Mostantól, ha egy hajléktalan olyan munkát utasít vissza, amely „szakmájával, képességével összefér”, segélyét 20%-kal csökkentik, a második elutasítás után pedig csak a megmaradt segély felét kapja. Ebben a két esetben a szankció 2–6 hónapig terjedhet. Harmadik húzásuk nincs, ez esetben nem kapnak több segélyt, csak „kivételes esetekben”. „Aki munkát szeretne, köteles elfogadni azokat az ajánlatokat, amelyeknek szakmája és képességei megfelelnek […] a földrajzi mobilitás lehet?ségeit is számításba véve…” Így elérhet?, hogy inkább többen álljanak munkába, mint hogy megelégedjenek a sekélyes, segélyes életmóddal…
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány