Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A tolerancia veszélyei
The Dangers of Tolerance
By Peter Bergen and Paul Cruickshank
The New Republic Magazine, August 8, 2005


Nehéz kimondani, de szeptember 11. eredményekkel is járt Amerika számára: a lakosság jelent?s része számára érthet?vé vált, miért fontos figyelmet fordítanunk a világon, akár t?lünk igen távol történ? eseményekre – mert azok közvetlen biztonságunkra is hatással lehetnek. E felismerés fontos volt, ugyanakkor kizárólag küls? veszélyként definiálta az iszlamizmust. Eszerint a Nyugat – Amerika és Európa – célpontjai a terrorizmusnak, ám nem forrásai, amelyek ugyanis távoli helyeken, távoli kultúrákban keresend?k. Az idei év júliusában, Londonban elkövetett robbantások talán árnyalhatják ezt a téves mítoszt. A britek most láthatják, hogy az iszlám fundamentalizmus akár ?shonosnak is tekinthet? a szigetországban. Felismerhetik, hogy Nagy-Britannia akár export?re is lehet a terrorizmusnak, mert az országban kontroll nélkül felnöv? és szélesed? radikális iszlám generációk innen indulva követhetik el támadásaikat nem csupán Londonban vagy New Yorkban, de a gyökerekhez viszszatérve akár a Közel-Keleten is.

Három Nagy-Britanniában tevékenyked? vallási vezet?r?l is tudunk, aki a fundamentalizmus ideologizálásában világszinten is jelent?s szerepet játszik: Sheik Omar Bakri Mohammed, Abu Hamza Al Masri és Abu Qatada. Dokumentációkkal bizonyítható, hogy közülük Abu Qatada közvetlenül is igen nagy szellemi hatást gyakorolt Abu Musab Al Zarquawira, az iraki ellenállók mai legfontosabb vezérére. Az ilyen jelleg? példák élesen rámutatnak a brit tolerancia meggondolatlanságára és egy magasabb fokú éberség szükségességére a jöv?re nézve. Új intézményi politikára van szükség a szigetországban tevékenyked? vagy oda tartó vallási személyiségek irányába. Olyan korlátokra, amelyek ellehetetlenítik a dzsihádista ideológiák sikeres terjesztését belföldön. Ám ez nem vonatkozhat csupán a britekre, hiszen hasonló problémákkal néz szembe Franciaország is.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány