Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A Kína-csapda
Die China-Falle
von Joachim Hirzel, Martin Kühl und Jochen Schuster
Focus, 5 September, 2005


Mennyit ér az országimázs: egy berlini kongresszuson Qin Hongliang, a Kínai Népköztársaság egyik embere hangosan ismertette hazája gazdasági adatait: fogyasztás növekedése 10,2%, kereskedelem 35,7%, gazdasági növekedés 9,5%. Qin tudja: ehhez hasonló adatok Németországban, a hosszan tartó gazdasági szélcsend országában különösen jól hangzanak. A távol-keleti marketinggépezet csúcsformában van, a számvarázs pedig m?ködik. A nemzetközi társaságok elöntik pénzükkel a sárkány országát. Egyedül tavaly több mint 60 milliárd USA-dollárt fektettek be különböz? vállalatokba és fejlesztési centrumokba. Ezzel világszerte az els? helyen áll, messze az USA el?tt.

A vállalatigazgatói álmokat azonban csúnya ébredés követi. A befektetést követ? számok kijózanítóak. A legtöbb befektet? túlértékeli a lehet?séget és nem veszi figyelembe a kockázatokat. Kína gazdasági helyzete ugyanis megváltozott. A történelem során ennyi id? alatt egyik országba sem érkezett ilyen mennyiség? vállalat. A nemzetközi konkurencia minden erejét a kínai piacon dobja be, ráadásul a helyi beruházások száma is szaporodik. Egyedül az autógyártók száma ma már több mint 100-at tesz ki. A Volkswagen, aki 1984-ben Európa els? autógyártójaként jelent meg a piacon, 2005 els? félévében már 23 millió eurós veszteséget könyvelt el. A soha nem látott verseny következménye: 2010-re várhatóan 2,3 millió személygépkocsit fognak gyártani, és ez az árakból akár tízszázalékos lefaragást fog eredményezni.

A külföldi beruházók számával együtt n? „know-how-lopás” is. A munkahelyüket gyakran váltogató kínaiak magukkal viszik a külföldi cégnél eltanultakat, és amint egy talpraesett kínai vállalkozó eleget látott és tanult, semmi sem tartja ?t vissza attól, hogy saját konkurens vállalkozást hozzon létre. A pekingi kormányzat hosszú távú célja egyértelm?en a hazai gazdaság fejlesztése. A külföldi partnereket arra próbálják kényszeríteni, hogy minél modernebb berendezésekkel dolgozzanak. Sok külföldi vállalat ezért már csak abban reménykedhet, hogy olyan gyorsan fejl?dik iparágának a technológiája, hogy nem lesz elég id? annak lemásolására.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy Kínában bevált módszer a ken?pénz, és a megvesztegetés elterjedtségében szép helyet foglal el a világranglistán.

A kínai beruházásról sz?tt álmok így sok nyugati vállalat számára nem válnak valóra, és a külföldieknek el?reláthatólag majdnem egyharmada vesztesként fogja elhagyni az országot.


Népesség 2004-ben

Kína 1300 millió

Németország 83 millió


Várható gazdasági növekedés 2020-ig

Kína 5,2%

Németország 1,5%


Egy f?re jutó GDP

Kína 1040 (2020-ban: 8000)

Németország 26 900
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány