Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Átmeneti házasság
Eine Ehe auf Zeit
von Rainer Pörtner
Focus, 26 September 2005


Németország történetében az els? nagykoalíció 1966-ban jött létre. Hibái a mai napig éreztetik hatásukat. 1966 decemberében az Unió és az SPD szövetségre lépett, Kurt Georg Kiesinger (CDU) lett a kancellár és Willy Brandt (SPD) a külügyminiszter. A szociáldemokraták el?ször kaptak szerepet a kormányzásban.

A Kiesinger-kabinetnek sikerült több mélyreható reformot véghez vinnie; szanálta a háztartást, milliárdokban mérhet? konjunktúraprogramot és új igazságügyi reformokat vezetett be. Olyan gazdasági eredményeket értek el, melyekr?l a mai politikusok még álmodni sem mernek: 1968-ban a munkanélküliségi ráta 1 százalék alá esett, az ipari termelés 12 százalékkal n?tt. Az 1969-ig tartó koalíció alatt azonban olyan struktúrákat is létrehoztak, amelyek a mai politikai rendszer blokádjáért felel?sek. A szövetség és az állami kormányzat feladatmegosztása a kés?bbiekben megoldhatatlan kavarodást produkált a felel?sségi köröket és adóbevételeket illet?en.

Mind az Unió, mind az SPD számára a koalíció kezdetekt?l fogva csak átmeneti megoldást jelentett. A végén mindenekel?tt a szociáldemokraták profitáltak bel?le: bebizonyították, hogy az ellenzékben töltött hosszú évek után képesek az országot kormányozni. Bár az 1969-ben tartott parlamenti választásokon csak a második leger?sebb pártként került ki, de az FDP-vel (szabad demokraták) kötött koalíciónak köszönhet?en tovább tudott lépni, és Willy Brandt személyében el?ször adott baloldali kancellárt Németországnak.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány