Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

A jóakaratú Villepin
Villepin de bonne volonté
Christophe Barbier
L’Express International, 5-14 Septembre 2005


A két Dominique, Strauss-Kahn volt szocialista pénzügyminiszter és Villepin miniszterelnök kezet foghatnának. Az el?bbi épp az egyetemes fejl?désr?l dolgozta ki elméletét, az utóbbi pedig a szociális növekedést agyalta ki. Közös cél, két koncepció, különböz? eszközökkel. Még ha a DSK nem is a feltámadt marxizmus megtestesít?je, és a DDV nem a mohó liberalizmusé, világos a rokonság: a miniszterelnök, aki feltehet?en a gátlástalan jobboldalt testesíti meg, óvatosnak bizonyul. „Sem homeopátia, sem alkoholtilalom”, közli Villepin, aki egyaránt szeretne a profit és az RMI (revenu minimum d’insertion – minimális beilleszkedési jövedelem) szolgálatában állni, aki kész kezdeményezni és szolidaritást vállalni. Önakaratból és jóakarattal. Ez a meglátás gazdaságilag és társadalmilag paradox, amelyet ? gaulleizmusnak, becsmérl?i pedig káosznak hívnak. Szeptember 1-jén így többek közt az adóról, a segélyezésr?l és a deficitr?l nyitott vitát. „Ha Franciaországban reformokat szeretnénk, mindent újítani kell”, állítja. „Munka nem lesz munkahely nélkül, befektetés kutatás nélkül, vásárlás adóreform nélkül.” Villepin úgy tartja, hogy Franciaország okkal ?rzött eddig egy komplett, sokoldalú gazdaságot.

A miniszterelnök jóakarata számos bökken?vel fogja szembetalálni magát. Korunk viszontagságaival, az olaj problematikájával, de leginkább azzal a ténnyel, hogy a visszaszámlálás 2007-ig elkezd?dött. „Jól kell szerepelnem ez alatt a rövid id? alatt”, állapítja meg. Valóban, az elnökválasztásig még szorult helyzetben lesz.
© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány