Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Japán reformok
Mandat für Radikalkur
von Angela Koehler
WirtschaftsWoche, 15. September 2005


A távol-keleti országban tartott szeptember eleji választások üzenete: Japán készen áll a reformokra. A választásokon gy?ztes Junichiro Koizumi nem is vesztegeti az id?t, néhány órával megválasztása után egy 7 kilós iratköteget rakott a kabinet asztalára és kijelentette: "Ezt véghez visszük!" A régi és valószín?leg egyben az új kormánycsapat jól ismeri a papírokat: Koizumi reformreceptjei azok, melyeket a tokiói parlament megtagadott t?le, de jó kétharmados többséggel ezúttal véghez fog tud vinni. Az iratok különböz? gazdasági-, szociálpolitikai-, közigazgatási-, és pénzügyi reformokat tartalmaznak, melyek Japánt a világ legversenyképesebb országává szeretnék emelni.

Koizumi els? lépésként az állami posta privatizációját akarja keresztülvinni, melyet a fels?házban saját emberei is meghiúsítottak. A japán postabank több mint 2,5 milliárd euró betétjével a Deutsche Bank-ot háromszorosan is lehagyja, pénzt azonban mégsem hoz a konyhára. Inkább fordítva: a megtakarított összeg több mint fele alacsonyan kamatozó kormánykölcsönökbe van fektetve. A politikusok ebb?l a soha ki nem merül? forrásból finanszírozzák gyakran saját választókörzetükben a nem egyszer értelmetlen építési és infrastrukturális beruházásokat. A posta pénzéb?l majdnem 160 állami üzemet m?ködtetnek, a jelenlegi árfolyam szerint évente 35 milliárd euróból.

Ennek a pazarlásnak szeretne Koizumi véget vetni és a posta számláján lév? pénzt a magángazdaságba forgatni.

Bár Koizumi választási gy?zelméhez nagymértékben hozzájárult az ország gazdasági fellendülése, a kormányzat hosszú távon mégis szerény célokat fogalmazott meg. A pénzügyminisztérium álláspontja szerint a fejlett iparországok a globalizációra való tekintettel az elkövetkezend? 25 évben már elégedettek lehetnek azzal, ha átlagosan 15,-2 százalékkal tudják növelni gazdasági erejüket.

Koizumi a választások után els? lépésként az áfa növeléséhez fog nyúlni. Bár kampányban az ellenzék éppen egy tervezett adóemelés programja miatt szerepelt rosszul, Koizuki tudja, hogy nem tudja megkerülni e kényes kérdést. Az államnak ugyanis szüksége van a többletbevételre ahhoz, hogy ne szakadjon szét a szociális háló. Jelenleg a költségvetés 40 %-át fordítják szociális kiadásokra. Tekintettel a csökken? népességre ez egy id?bomba. A nyugdíjalap az 1,2 milliárd euróval még telítve van ugyan , de 2007-t?l kezdve a babyboom- generáció nyugdíjba megy és onnantól kezdve minden egyes 55 millió munkavállalónak egy nyugdíjast kell eltartania..

Mivel ezzel a legtöbb japán tisztában van, az urnákhoz való járulásnál nem féltek a reformoktól, hanem inkább támogatták azt.

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány