Utolsó hozzászólások


Dr. Sebestyén Sándor író és történész cikkei hihetetlen érdekesek, izgalmasak s talán ami a legfontosabb érthetőek az olvasó számá…


Publikálni szeretnék Önöknél. Hol találom a formátum-információt? Jánossy Dániel ÁSZ

Ahol m?ködik a német adóreform
Wo Kirchhof funktioniert
von Gudrun Dometeit, Alexandra Klausmann und Alexandra Kusitzky
Focus, 5. September 2005


Ivan Miklos szlovák pénzügyminiszter 2004 elején változtatásokat vezetett be országának adó-, nyugdíj-, és egészségügyi rendszerén. Azóta Szlovákiában csökken a munkanélküliek száma és n? a bérek színvonala. A szlovák pénzügyminiszter tanácsadója, Richard Sulik elárulta, hogy a sikertörténethez az ötletet egy német internetes oldalról szerezte; Angela Merkel gazdasági emberének, Paul Kirchhof adóprofesszor nyilvános fellépésének köszönhet?en.

A Kirchhof-modell az egykulcsos adó bevezetését szorgalmazta Németországban 25 százalékos adókulccsal. Szlovákia nemrég 19 százalékos egységes adókulcsot vezetett be, és további nyolc Kelet-Európai ország egységes adókulccsal tervez a jöv?re nézve.

Németország ezzel szemben nem fogadta lelkesedéssel Kirchhof elképzelését. Schröder kancellár a valóságtól elrugaszkodottnak bélyegezte a professzort, úgy vélte: az egykulcsos adó a kisjövedelm?eket sújtja legjobban, míg a gazdagoknak kedvez. Szlovákia példája azonban mást mutat: az egykulcsos adó egyik jövedelem szerinti csoport életszínvonalát sem befolyásolta er?sen. Ivan Miklos pénzügyminiszter ezzel kapcsolatban úgy véli: "A reform szociális igazságtalansága csak mítosz. "

Az új adókulcsból mindenek el?tt a vállalatok profitálnak és így velük együtt az egész ország. Szlovákiában az adóreform évében 15 százalékkal, idén pedig 12 százalékkal n?tt a cégek száma. Jól járnak vele a munkavállalók is: 2002 óta 18,6 százalékról 11,1 százalékra csökkent a munkanélküliség. A reáljövedelmek 2005 els? negyedévében pedig 7 százalékkal n?ttek. Még az államháztartásnak sem ártott az új adórendszer, az egységes adókulcs nem feltétlenül jár csökken? bevétellel.

A német kritikusokat a fenti adatok nem nyugtatják meg. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a friss uniós csatlakozás után az ?ket megillet? felzárkóztatási támogatásból könnyen végre lehet hajtani adócsökkentést. Északi szomszédunk már a brüsszeli csatlakozás el?tt is szép adatokkal rendelkezett: 2001-ben a bevezetett egykulcsos személyes jövedelemadó után 150 százalékos állami bevétel növekedést mutatott fel. Az egyszer? adózási forma tisztességes adózást mozdított el? és nem engedte be a feketepénzt.

A németek egy 15 százalékos egykulcsos adót is megengedhetnének maguknak, ennek ellenére kétséges, hogy a Kirchhof- modellt az azt ellenz? er?s lobbycsoportokkal szemben sikerül-e megvalósítani.

Kirchhof programja:

• Vállalatok és magánszemélyek számára 25 százalékos egykulcsos adó

• Jövedelemadónál az els? 8000 euro adómentes (a következ? 5000 euro 15 százalékos, további 5000 euro 20 százalékos, a 18 000 euron felüli összeg 25 százalékban kerül az állam kezébe)

• Összes kedvezmény és kivétel megsz?nése

© 2005-2021, Polgári Szemle Alapítvány